Minilex - Lakipuhelin

Myöntämisen merkitys vahingonkorvausvastuuta määrättäessä - KKO:2013:71

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Myöntäminen
    Vahingonkorvaus
    Korvauksen määrääminen

Tapauksessa oli kyse rikoksesta syytetyn tunnustamisen sitovuudesta ja merkityksestä vahingonkorvausta määrättäessä. Korkein oikeus arvioi myös alempien oikeusasteiden päätösten oikeellisuutta.

A oli syytettynä törkeästä velallisen epärehellisyydestä, jossa hänen epäiltiin ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaneen tai muuten luovuttaneen yhtiön omaisuutta 45 521,69 euron arvosta. A:lta oli vaadittu rikokseen perustuvana vahingonkorvauksena yhteensä 49 944,61 euroa. A oli kiistänyt korvausvaatimukset perusteiltaan kiistämällä syyllistyneensä rikokseen, mutta myöntänyt korvausvaatimukset määriltään oikeiksi.

Käräjäoikeus katsoi A:n syyllistyneen törkeään velallisen epärehellisyyteen, mutta katsoi ilman hyväksyttävää syytä luovutetun omaisuuden arvoksi 42 941,99 euroa. Koska A oli myöntänyt asianomistajien korvausvaatimukset määrältään oikeaksi, hänet velvoitettiin korvaamaan ne kokonaisuudessaan eli yhteensä 49 944,61 euroa. Hovioikeus katsoi omaisuuden arvoksi 36 889,94 euroa, mutta velvoitti A:n niin ikään tunnustamisen perusteella korvaamaan asianomistajille heidän vaatimustensa mukaisesti 49 944,61 euroa. Hovioikeuden mukaan A ei ollut esittänyt myöntämisen peruuttamiselle hyväksyttävää syytä.

Korkein oikeus toteaa, että kun A on kiistänyt asianomistajien korvausvaatimusten perusteen, hänen ei voida katsoa myöntäneen korvausvastuutaan siltä osin, kuin rikosperustetta korvausvastuulle ei ole. Käräjäoikeuden olisi tullut varmistua siitä, että A on korvausvaatimusten määrällisellä myöntämisellään tarkoittanut hyväksyä korvausvastuun asianomistajien vaatimusten mukaisina täysimääräisinä siinäkin tilanteessa, että syyte tulee joltakin osin hylätyksi, kuten korvauksen määrän suhteen.

Korkein oikeus katsoo, ettei A ollut tarkoittanut käräjäoikeudessakaan myöntää asianomistajien korvausvaatimuksia täysimääräisinä siinä tilanteessa, että syyte joltakin osin hylätään. A oli hovioikeudessa ilmoittanut, ettei hänen tarkoituksenaan ollut ollut myöntää oikeiksi väitetyllä rikoksella asianomistajille aiheuttamiensa vahinkojen määriä. A:n hovioikeudessa esittämää kannanottoa korvausvaatimuksiin ei ole pidettävä myöntämisen peruuttamisena.

Korkein oikeus katsoo, ettei asiassa ole perusteita määrätä A:lle yli 36 889,94 euron korvausvastuuta, kun asianomistajatkaan eivät ole tätä vastustaneet. Mainittu korvaus on jaettava asianomistajien kesken niiden saamisten suuruuden mukaisessa suhteessa.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa