Minilex - Lakipuhelin

Asianomistajan oikeus vaatia menettämisseuraamusta muutoksenhaussa – KKO:2006:95

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Menettämisseuraamus
    Asianomistaja
    Puhevalta
    Muutoksenhaku

Vastaaja oli tuomittu vahingonteosta ja menettämään rikoksentekovälineenä käytetty haulikko valtiolle. Hovioikeus muutti tuomiota, jossa vastaaja jätettiin tuomitsematta vahingonteosta rangaistukseen ja hänet vapautettiin menettämisseuraamuksesta. Korkein oikeus katsoi, että asianomistajalla oli ollut oikeus hakea muutosta hovioikeuden ratkaisuun menettämisseuraamuksesta. Syytettä on alun perin ajanut virallinen syyttäjä, joka on tyytynyt hovioikeuden tuomioon.

Rikoslain 10 luvun 9 § 1 momentti säätää, että virallisen syyttäjän vaatimuksesta määrätään menettämisseuraamus rikosasiassa. Asianomistaja voi vaatia menettämisseuraamusta, jos hän ajaa yksin syytettä. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa säätää, että asianomistajalla on oikeus yhtyä virallisen syyttäjän syytteeseen ja oikeus hakea muutosta ratkaisuun, vaikka hän ei olisikaan käyttänyt asiassa puhevaltaa. Asianomistajan syyteoikeus koskee lain mukaan säännöksen soveltamista rangaistuksen vaatimiseen, joten se ei koske menettämisseuraamusta. Menettämisseuraamus on lain mukaan turvaamistoimenpide ja omaisuus lankeaa valtiolle, joten se on perusteltu virallisen syyttäjän vaatimuksena. Syyttäjähän valvoo yleistä etua. Asianomistajalla ei ole samanlaista intressiä vaatia menettämisseuraamusta, koska yksityinen etu ei yleensä sitä vaadi. Menettämisseuraamus voi kuitenkin antaa välillistä merkitystä asianomistajalle, kuten kunniaan kohdistuvissa rikoksissa, joissa kirjallinen tai kuvallinen esitys luovutetaan menetetyksi valtiolle.

Korkein oikeus toteaa, että rikoksentekovälineen menetetyksi tuomitseminen saattaa olla merkityksellistä myös asianomistajalle uusien rikosten ehkäisemisen näkökulmasta.

Rikosoikeudenkäyntilain mukaan asianomistaja saa yksin jatkaa syytteen ajamista syyttäjän peruutettua syytteensä ja hallituksen esityksen mukaan rikosoikeudenkäyntilain 7 luvun säännöksiä sovelletaan myös näissä tapauksissa. Rikoslain 10 luvun 9 § mukaan asianomistajalla on siten oikeus vaatia menettämisseuraamusta näissä tilanteissa. Kyseinen oikeus tulee siten kyseeseen asianomistajan osalta myös tässä tapauksessa, jossa syyttäjä on ajanut syytettä ja vaatinut menettämisseuraamusta mutta tyytynyt alemman oikeuden tuomioon ja asianomistaja hakee muutosta. Asianomistajan valitus menettämisseuraamuksesta voidaan siis tutkia.

Korkein oikeus toteaa, että A:n syyksi luettua vahingontekoa on pidetty vähäisenä, joten hänet on jätetty rangaistukseen tuomitsematta ja siten myös hylätty haulikon menettämisseuraamus valtiolle. Pääsääntö rikoslaissa on, että rikoksen tekemisessä käytetty ampuma-ase tulee tuomita valtiolle menetetyksi. Korkein oikeus katsoo, että A:n teon laatu huomioiden on perusteltua tuomita A menettämisseuraamukseen, kuin se, että hovioikeus jättää seuraamuksen tuomitsematta menettämisseuraamuksen kohtuullistamista koskevan säännöksen mukaisesti. A menettää rikoksentekovälineenä käytetyn haulikon menetettäväksi valtiolle.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa