Minilex - Lakipuhelin

Yrityksen jako perinnönjaossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun kuolinpesä on selvitetty, tulee kenen tahansa pesän osakkaan vaatimuksesta toimittaa perinnönjako. Perinnönjaossa vainajan jäämistöön kuuluva omaisuus tai osa siitä jaetaan osakkaiden kesken. Vainajan varallisuuteen voi kuulua myös yritysomaisuutta, jos hän on esimerkiksi toiminut yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai yhtiömiehenä, tai hän on osakkeenomistaja. Myös yritystoimintaan liittyvä varallisuus kuuluu perinnönjaon piiriin, mutta sen jakaminen voi toisinaan osoittautua haasteelliseksi.

Perinnönjaossa, jossa jaettavana on yritysvarallisuutta, merkityksellinen kysymys on se, aiotaanko tai ylipäätänsä voidaanko yritystoimintaa jatkaa jaon jälkeen. Mikäli toimintaa ei ole tarkoitus jatkaa, voi yksinkertaisin ratkaisu olla yrityksen tai sen omaisuuden myyminen ja kaupasta saatujen varojen jakaminen osakkaiden kesken. Yritys voidaan tietyissä tilanteissa myös purkaa, ja muun muassa avoimen yhtiön yhtiömiehen tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen kuoltua onkin niin kuolinpesällä kuin muilla yhtiömiehilläkin oikeus vaatia yhtiön purkua, ellei toiminnan jatkamisesta sovita. Lisäksi muut yhtiömiehet voivat halutessaan lunastaa kuolleen yhtiömiehen osuuden.

Jos taas joku kuolinpesän osakkaista on kiinnostunut jatkamaan yritystoimintaa, voidaan yritys jaossa osoittaa kokonaan hänen perintöosaansa, ja muille osakkaille voidaan osoittaa muuta omaisuutta. Mikäli yritystoiminnan jatkamiseen halukkaan perintöosuus ei riitä kattamaan yritysvarallisuutta, voi hän myös käyttää omia ulkopuolisia varojaan sen lunastamiseen. Yritys voidaan myös perinnönjaossa jakaa useammalle osakkaalle, jotka voivat halutessaan jatkaa toimintaa yhdessä. Yritystoimintaa jatkamalla kuolinpesän osakkaalla tai osakkailla on myös mahdollisuus saada tiettyjä helpotuksia perintöverotukseensa.

Kuolinpesän osakkaat voivat siis sopia yritysvarallisuuden jakamisesta perinnönjaossa monin eri tavoin. Jos osakkaat eivät kuitenkaan pääse jaosta yksimielisyyteen, täytyy pesään hakea pesänselvittäjää, joka tekee viime kädessä päätökset myös yritysomaisuuden jakamisesta. Usein yritystoimintaa harjoittanut perittävä on huolehtinut yrityksen tulevaisuudesta, joko siirtämällä yrityksen eteenpäin ennen kuolemaansa, tai tekemällä sitä koskevan testamentin. Jos testamentti on pätevä, tuleekin yritys jakaa sen osoittamalla tavalla. Yrityksen perimykseen liittyvät kysymykset ovat kaiken kaikkiaan hyvin monimutkaisia ja tapauskohtaisia, joten asiantuntijan puoleen kääntyminen on usein tarpeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa