Minilex - Lakipuhelin

Verovähennyskelpoiset matkakustannukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ansiotuloista on mahdollista tehdä monenlaisia vähennyksiä, esimerkiksi vähentää tiettyjä matkakustannuksista johtuvia menoja.

Verovelvollinen saa vähentää ansiotulon hankkimisesta johtuneina menoina matkakustannuksensa asunnosta työpaikkaansa ja takaisin. Kustannukset lasketaan halvimman kulkuneuvon käyttökustannusten mukaan. Näitä matkakustannuksia voidaan kuitenkin vähentää enintään 7 000 euroa ja vain siltä osin kuin ne ylittävät verovuonna 750 euron omavastuuosuuden.

Mikäli halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista kulkuneuvoa, voidaan vähennystä laskiessa huomioida kulkuneuvon käytöstä johtuva kohtuullinen kustannusten lisäys. Verohallinto määrää tarkemmin vähennyksen laskentaperusteista vuosittain.

Mikäli verovelvollinen on verovuoden aikana saanut työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea tai päivärahaa toimeentulon turvaamiseksi, pienennetään hänen omavastuuosuuttaan 70 eurolla jokaista täyttä korvauskuukautta kohden. Omavastuuosuus on kuitenkin vähintään 140 euroa. Täyteen korvauskuukauteen katsotaan kuuluvan 21,5 korvauspäivää vastaava määrä.

Ansiotuloista on mahdollista tehdä lukuisa määrä muitakin vähennyksiä. Jos haluaa selvittää mihin vähennyksiin on oikeutettu, voi tutustua verolainsäädäntöön, tai vaikkapa kysyä neuvoa lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa