Minilex - Lakipuhelin

Luovutettavien osakkeiden verovapaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos osakkeet ovat verovapaasti luovutettavia,yhteisön saama käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutushinta ei ole veronalaista tuloa. Toisaalta osakkeiden hankintameno ei tällöin ole vähennyskelpoinen meno.

Osakkeet voivat olla verovapaasti luovutettavia, jos ne täyttävät lain määräämät edellytykset. Ensinnäkin osakkeet ovat verovapaasti luovutettavia, jos verovelvollinen on omistanut yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ainakin kymmenen prosentin osuuden luovutettavan yhtiön osakepääomasta. Luovutettavien osakkeiden on kuuluttava tällä tavalla omistettuihin osakkeisiin. Lisäksi verovapaus edellyttää, että luovutus on tehty enintään vuoden kuluttua siitä, kun osakepääoman omistus on päättynyt.

Luovutuksen kohteena oleva yhtiö ei voi olla kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö. Se ei myöskään voi olla osakeyhtiö, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa.

Luovutuksen kohteena olevan yhtiön täytyy olla kotimainen yhtiö tai tarkemmin määritelty Euroopan yhteisöjen jäsenvaltiossa sijaitseva yhtiö. Vaihtoehtoisesti yhtiön asuinvaltion ja Suomen välillä on oltava verovuonna voimassa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeva sopimus, jota sovelletaan yhtiön jakamaan osinkoon. Muuten luovutustappio ei voi olla vähennyskelpoinen.

Verovapaasti luovutettavien osakkeiden luovutushinta saattaa kuitenkin olla tietyiltä osin veronalaista tuloa laissa tarkemmin määritellyin ehdoin.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos verovelvollinen ei ole omistanut luovutettuja osakkeita yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan, se vaikuttaa vähennyskelpoisen luovutustappion laskemiseen. Tällöin luovutustappiosta vähennetään osinko, jonka verovelvollinen on saanut luovutetulta yhtiöltä osakkeiden perusteella.

Luovutustappiosta voidaan vähentää myös laissa tarkoitettu konserniavustus tai muu niihin verrattava erä, joka on vähentänyt yhtiön varallisuutta.

Tuloverotuksen säännöt voivat tuntua vaikeaselkoisilta. Tarvittaessa apua saa lakimieheltä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa