Minilex - Lakipuhelin

Palkintojen, stipendien ja voittojen veronalaisuus

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Tuloveroa ei tarvitse maksaa laissa määritellyistä palkinnoista, stipendeistä tai voitoista.

Saajalleen verovapaata tuloa on ensinnäkin opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten saatu stipendi tai apuraha. Verovapaata on myös tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saatu palkinto. Myös huippu-urheilijalle valtion varoista maksettava valmennus- tai harjoitteluapuraha on tuloverosta vapaata. Valtiovarainministeriön nimeämästä taiteen alalla järjestetystä, taiteellisesti merkittävästä valtakunnallisesta tai kansainvälisestä kilpailusta saatu palkinto on täysin verovapaata tuloa.

Laissa on kuitenkin määrätty yläraja verovapaalle tulolle, kun apuraha on saatu muulta myöntäjältä kuin valtiolta, kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä taikka Pohjoismaiden neuvostolta. Jos saatujen stipendien, muiden apurahojen, opintorahojen ja palkintojen yhteenlaskettu määrä on luonnollisten vähennysten jälkeen suurempi kuin valtion taiteilija-apurahan vuotuinen määrä, ylimenevä osa on veronalaista tuloa. 

Valtiovarainministeriö voi hakemuksen perusteella päättää toisin. Edellä tarkoitettu tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustuksena saatu palkinto voi olla koko määrältään verosta vapaata tuloa, jos ministeriö niin päättää.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Myös koululaiskilpailupalkinnot ovat verovapaata tuloa. Niitä ovat peruskoulun, lukion, iltalukion, ammattikoulun tai muun näihin verrattavan oppilaitoksen oppilaiden tieto- tai taitoaineessa järjestetystä kilpailusta muuna kuin rahana tai siihen verrattavana suorituksena saama palkinto.

Suomesta arpajaisverolain mukaisesti, taikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa sen lainsäädännön mukaisesti toimeenpannusta arpajaisista saatu voitto ei myöskään ole veronalaista tuloa. Verotettavaa tuloa eivät ole Suomessa Veikkaus Oy:n taikka Raha-automaattiyhdistyksen rahapeleistä saadut voitot. Veronalaista tuloa on kuitenkin se voitto, jota voidaan pitää kohtuullisena vastikkeena jostakin suorituksesta tai laissa tarkoitettuna palkkana.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa