Minilex - Lakipuhelin

Porotalouden tulo verotuksessa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Porotalouden tulosta on oma erikoissäännöksensä tuloverolaissa.

Porotaloudesta saatu tulo on saajalleen veronalaista pääomatuloa. Porotalouden hyväksi tehdyn työn arvoa ei kuitenkaan pidetä pääomatulona.

Porotaloudesta saatuna tulona pidetään sitä puhdasta tuottoa, jonka porotalouden arvioidaan edellisenä poronhoitovuotena keskimäärin tuottaneen paliskunnan toimesta luettua, vuotta vanhempaa poroa kohti. Tätä arvioitaessa otetaan huomioon kyseisellä paikkakunnalla tavalliset porokarjasta aiheutuneet kustannukset. Tuotto määrätään kunkin vuoden verotusta varten vahvistettujen tuottoperusteiden nojalla.

Mikäli porotaloudesta saatu tulo on jotakin porokarjaa kohdanneen vahingon johdosta vähentynyt huomattavasti enemmän kuin paikkakunnalla yleensä, otetaan tämä kohtuullisessa määrin huomioon tuloa arvioitaessa.

Tuottoperusteet porotalouden tulon laskemiselle vahvistaa vuosittain valtioneuvosto Verohallintoa kuultuaan. Paliskuntain yhdistys tekee valtioneuvostolle ehdotuksen porotalouden tuottoperusteista.

 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa