Minilex - Lakipuhelin

Maatalouden verotettava tulo

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maatalouden tulo verotetaan osittain pääomatulona ja osittain ansiotulona. Maataloustulon verotuksesta säädetään maatilatalouden tuloverosta annetussa laissa. 

Maatalouden tulos lasketaan vähentämällä maatalouden puhtaasta tulosta maataloudesta johtuneen velan korot sekä indeksi- ja kurssitappiot. Maatalouden puhtaaseen tuloon puolestaan luetaan maatalouden harjoittajan kaikkien maatilojen maatalouden puhtaitten tulojen yhteismäärä. Vastaavasti metsätalouden puhtaaseen tuloon luetaan metsätalouden harjoittajan kaikkien maatilojen metsätalouden puhtaitten tulojen yhteismäärä. Maatalouden tulokseen ei lueta maa-aineksista saatuja tuloja. Maatalouden tulosta laskettaessa ei myöskään vähennetä edellä mainittujen tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita menoja tai niihin liittyvien velkojen korkoja.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Maatalouden tulona verotettavaksi tuloksi katsotaan muun muassa maatalous- ja puutarhatuotteista sekä kotieläimistä saadut luovutushinnat ja muut vastikkeet sekä lähtökohtaisesti niistä saadut vahingon-, vakuutus- ja muut korvaukset, maatalouteen kuuluvasta rakennuksesta, rakennelmasta tai sen osasta saadut luovutushinnat sekä vahingon-, vakuutus- ja muut korvaukset, koneista, kalustosta ja laitteista saadut luovutushinnat ja muut vastikkeet sekä vahingon-, vakuutus- ja muut korvaukset ja maatalouteen saadut avustukset ja korvaukset.

Maatalouden veronalaisena tulona pidetään muiden muassa myös tilalta otetusta sorasta, savesta, mullasta, turpeesta ja vastaavasta saadut luovutushinnat ja muut vastikkeet, kalastuksella ja metsästyksellä saatujen tuotteiden luovutushinnat, koneista, kalustosta, laitteista, hevosista ja muista tuotantovälineistä saadut vuokrat sekä muut käyttökorvaukset, maatilasta sekä sen osasta ja tilalla olevasta rakennuksesta saadut vuokrat ja muut korvaukset, ostettujen maataloustarvikkeiden luovutushinnat ja maatilatalouteen kuuluvan omaisuuden tuottamat korot sekä 70 prosenttia tällaisen omaisuuden tuottamista osingoista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa