Minilex - Lakipuhelin

Luovutusvoittoverosta vapaa luovutusvoitto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osa luovutuksista on laissa säädetty luovutusvoittoverosta vapaaksi.

Veronalaista tuloa ei ole ensinnäkään oman asunnon luovutusvoitto. Tällä tarkoitetaan sitä, kun verovelvollinen luovuttaa vähintään kahden vuoden ajan omistamansa huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet tai osuudet taikka rakennuksen tai sen osan, jota hän on yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan ennen luovutusta käyttänyt omana tai perheensä vakituisena asuntona.

Oman asunnon luovutusvoittoa laskettaessa rakennukseen rinnastetaan myös sen rakennuspaikka, joka on pinta-alaltaan enintään 10 000 neliömetriä, tai kaavoitetulla alueella enintään kaavan mukaisen tontin tai rakennuspaikan suuruinen. Oman asunnon luovutusvoittoa koskevia säännöksiä sovelletaan myös asumisoikeuden luovutukseen, jolloin omistusaikaa vastaa asumisoikeussopimuksen voimassaoloaika.

Veronalaista luovutusvoittoa ei niin ikään ole luovutus, jossa luovutetaan verovelvollisen omassa tai perheensä käytössä ollutta tavanomaista koti-irtaimistoa siltä osin kuin tämän omaisuuden luovutuksista verovuonna saadut luovutusvoitot ovat yhteensä enintään 5 000 euroa. Tuloveroa ei makseta myöskään luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saaman omaisuuden luovutusvoitosta, kun verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa.

Veronalaista luovutusvoittoa ei ole myöskään luonnonsuojelulaissa tarkoitetuksi suojelualueeksi luovutetusta kiinteästä omaisuudesta saatu voitto sikäli kuin kiinteistö vaihdetaan toiseen kiinteistöön. Tällöin kiinteä omaisuus on siis luovutettu valtiolle tai valtion liikelaitokselle.

Sukupolvenvaihdostilanteissa luovutusvoitto on tietyin edellytyksin verovapaata. Näin menetellään, kun luovutetaan verovelvollisen harjoittamaan maatalouteen tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osuuksia taikka sellaisen yhteisön osakkeita tai osuuksia, jotka oikeuttavat vähintään 10 prosentin omistusosuuteen mainitussa yhtiössä. Edellytyksenä on osapuolten välinen sukulaisuussuhde. Luovutuksensaajan on oltava luovuttajan lapsi, rintaperillinen, sisarus tai sisaruspuoli. Omaisuuden tulee lisäksi olla ollut luovuttajan omistuksessa yli 10 vuotta. Jos omaisuus on saatu vastikkeettomasti, myös edellisen omistajan omistusaika huomioidaan.

Edellä mainitussa luovutuksessa tulee huomioida se, että verohuojennuksen voi möyhemmin menettää. Näin käy, mikäli luovutuksensaaja sittemmin luovuttaa edellä esitettyä omaisuutta eteenpäin ennen kuin 5 vuotta on kulunut hänen saannostaan, eli siitä, kun hän on saanut omaisuuden itselleen. Siinä tapauksessa hänen luovutusvoittoaan laskettaessa vähennetään omaisuuden hankintamenosta se määrä, jota ei ole aiemmin pidetty hänen saantomiehensä luovutusvoittona.

Verovapaiden ja veronalaisten luovutusvoittojen lisäksi osa luovutusvoitoista on osittain verovapaita. Niistä määrätään erikseen tuloverolaissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]