Minilex - Lakipuhelin

Maatilatalous: Tasausvaraus maataloustulon verotuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verovelvollisella on oikeus tasausvaraukseen. Varaus on tarkoitus käyttää tiettyihin maatalouden hankinta- ja perusparannusmenoihin. Muutoin se lasketaan maatalouden veronalaieksi tuloksi.

Verovelvollinen voi vähentää veroilmoituksessaan tekemänsä tasausvarauksen maatilan maatalouden puhtaasta tulosta.

Määrältään varaus voi olla enintään 40 prosenttia maatilan maatalouden puhtaasta tulosta ennen varauksen vähentämistä. Enintään tasausvaraus voi olla 13 500 euroa. Alle 800 euron suuruista tasausvarausta ei ole mahdollista tehdä.

Tasausvaraus tulee käyttää hankinta- ja perusparannusmenojen kattamiseen viimeistään kolmantena verovuotena sen verovuoden päättymisestä, jolta jätetyssä veroilmoituksessa tasausvaraus on tehty. Muutoin se luetaan maatilan maatalouden veronalaiseksi tuloksi. Aikaisemmin tehty varaus tulee käyttää ennen myöhemmin tehtyä varausta. Tasausvarauksella katettua menoa tai sen osaa ei voi vähentää verotuksessa.

Ne hyödykkeet, joiden hankinta- ja perusparannusmenojen vähentämiseen tasausvaraus on tarkoitettu, luetellaan laissa. Tällaisia ovat ensinnäkin koneet, kalusto ja laitteet, joiden todennäköinen käyttöikä on enemmän kuin kolme vuotta. Toisekseen rakennusten tai rakennelmien hankinta- ja perusparannusmenoihin voidaan käyttää tasausvarausta. Lisäksi laissa mainittuja käyttöomaisuushyödykkeitä ovat salaojat, sillat, padot sekä muut vastaavat hyödykkeet, joiden hankintamenojen vähentämisestä ei ole erikseen säädetty laissa.

Tasausvaraus on käytettävä lain määräämänä ajankohtana. Koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenojen osalta tasausvarausta on käytettävä samana vuonna, kuin jona kyseinen hyödyke on hankittu. Niiden perusparannusmenoihin varaus on käytettävä sinä vuonna, kun perusparannus on suoritettu. Rakennusten, rakennelmien, salaojien, siltojen, patojen ja muiden vastaavien hyödykkeiden hankinta- ja perusparannusmenoihin varaus on käytettävä joko samana vuonna, kuin rakennustyö on aloitettu tai kun se on valmistunut. 

Siinä tapauksessa, että maatalouden harjoittaminen lopetetaan, käyttämättömät tasausvaraukset luetaan sen verovuoden tuloksi, jona maatalouden harjoittaminen on lopetettu. Tulosta on maksettava tuloveroa. Säännöstä kuitenkin poiketaan, jos verovelvollisen kuoltua kuolinpesä jatkaa maatalouden harjoittamista. Kuolinpesän on harjoitettava maataloutta erillisenä verovelvollisena. Tällöin varauksia ei siis lueta veronalaiseksi tuloksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]