Minilex - Lakipuhelin

Elinkeinotulon ja elinkeinotoiminnan menon jaksottaminen

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Laissa määrätään siitä, minkä verovuoden tuloksi tuotto lasketaan. Vastaavasti menon jaksottamisesta on omat säännöksensä. 

Elinkeinotoiminnan tulo on useimmiten sen verovuoden tuottoa, jonka aikana se on saatu rahana, saamisena tai muuna rahanarvoisena etuutena. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka suoritettavaa maksua ei olisi vielä tämän vuoden aikana saatu, tulo kohdistuu kyseiseen verovuoteen. Vähäinen tuloerä voidaan tästä huolimatta lukea sen verovuoden tuotoksi, jona maksu on saatu.

Elinkeinotoiminnassa syntynyt meno on vastaavalla tavalla sen verovuoden kulua, jonka aikana velvollisuus sen suorittamiseen on syntynyt. Kuten tulojenkin kohdalla, merkitykseltään vähäiset menoerät saadaan lukea sen verovuoden kuluksi, jona ne on maksettu. Menetys taas on sen verovuoden kulua, jonka aikana menetys on todettu.

Oma sääntönsä on niille ennakkoon saaduille tuloerille, joiden suuruus määräytyy ajan kulumisen perusteella ja joiden voidaan katsoa kohdistuvan vähintään kahteen verovuoden jälkeiseen verovuoteen joko kokonaan tai osittain. Tällaisia tuloeriä ovat esimerkiksi korko ja vuokra. Jos verovelvollinen niin vaatii, nämä tuloerät voidaan jaksottaa yhtä suurina vuotuisina erinä. Silloin ne katsotaan niiden verovuosien tuotoiksi, joilta ne on saatu. Erät voidaan jaksottaa enintään 10 vuodelle, lukuun ottamatta yhtä poikkeusta - korkojen jaksottamista ei ole rajoitettu.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Korko- ja vuokrameno on sen verovuoden kulua, jolta se suoritetaan. Samoin muu sellainen meno, jonka suuruus määräytyy ajan kulumisen perusteella

Kolmen tai useamman verovuoden ajan tuloa kerryttävä tai tuloa säilyttävä meno vähennetään yleensä yhtä suurina vuotuisina poistoina. Ne on vähennettävä todennäköisenä vaikutusaikanaan, mutta enintään 10 verovuotena.

Liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävän tutkimustoiminnan menot ovat tietyin poikkeuksin sen verovuoden kulua, jonka aikana velvollisuus niiden suorittamiseen on syntynyt. Verovelvollinen voi myös vaatia, että nämä menot vähennetään poistoina kahden tai useamman verovuoden aikana.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa