Minilex - Lakipuhelin

Omaisuuden luovutusvoiton laskeminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Omaisuuden luovutuksesta saadun voiton määrä lasketaan siten, että omaisuuden luovutushinnasta vähennetään omaisuuden hankintamenon poistamatta olevan osan sekä voiton hankkimisesta johtuneiden menojen yhteismäärä. Näin syntynyttä erotusta verotetaan luovutusvoittona.

Kun on kyse muusta verovelvollisesta kuin yhteisöstä, avoimesta yhtiöstä taikka kommandiittiyhtiöstä, luovutushinnasta vähennettävä määrä on edellisestä poiketen aina vähintään 20 prosenttia. Lisäksi siinä tapauksessa, että luovutettu omaisuus on ollut luovuttajalla vähintään 10 vuoden ajan, vähennettävä määrä on vähintään 40 prosenttia luovutushinnasta. Tätä kutsutaan hankintameno-olettamaksi. Verovelvollisella on oikeus käyttää valintansa mukaan joko todellista hankintamenoa taikka hankintameno-olettamaa, riippuen siitä, kumpi on hänelle edullisempi.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön osuuden luovutuksesta saadun voiton määrää laskettaessa lisätään luovutusvoittoon se määrä, jolla yhtiömiehen yksityisotot ovat yhteensä ylittäneet hänen vuotuisten voitto-osuuksiensa ja yhtiöön tekemiensä sijoitusten yhteismäärän.

Mikäli omaisuutta on verovelvollisen hallinta-aikana kohdannut vahinko, josta on saatu korvausta, lisätään korvaus luovutushintaan luovutusvuodelta ja sitä edeltäneiltä viideltä vuodelta. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos korvaus on käytetty tuhoutuneen tai vahingoittuneen omaisuuden uudistamiseen tai kunnostamiseen tai lisätty metsätalouden pääomatuloon.

Mikäli verovelvollinen luovuttaa metsää, josta saatuun tuloon on hänen omistusaikanaan sovellettu metsätalouden puhtaan tulon verotusta, lisätään luovutushintaan kiinteistöltä erikseen luovutettavaksi hakatun puutavaran ja kiinteistön luovutuksesta pidätetyn hakkuuoikeuden kantoarvo verovelvollisen omistusajalta. Tämä lisäys tehdään kuitenkin enintään luovutusvuodelta ja sitä edeltäneeltä viideltä vuodelta. Lisäksi se tehdään ainoastaan siltä ajalta, jolta verovelvollisen saamaan tuloon on sovellettu metsätalouden puhtaan tulon verotusta, vähennettynä samoilta vuosilta verotetulla metsätalouden puhtaalla tuotolla.

Jos metsästä on tehty metsävähennystä, sen määrä lisätään metsän luovutusvoittoon. Lisäys saa kuitenkin enintään olla määrältään 60 % luovutettavan metsän hankintamenosta.

Joissain tilanteissa hankintamenon määrää voi olla vaikea tarkalleen tietää, jolloin luovutusvoitonkin laskeminen on hankalaa. Tällöin kannattaa pyytää apua asiantuntijalta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]