Minilex - Lakipuhelin

Maatalouden hankintamenojen jaksottaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maataloustulon verotuksessa hankintameno poistetaan eri tavoin omaisuuden kohteesta riippuen.

Hankintameno voidaan vähentää kokonaisuudessaan sinä verovuonna, jona maksu on suoritettu. Näin toimitaan silloin, kun on kyse koneista, kalustosta tai laitteista, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöikä on korkeintaan 3 vuotta. Muiden koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenot vähennetään tekemällä poistoja menojäännöksestä. Myös koneiden, kalustojen ja laitteiden perusparannusmenot katsotaan kuuluvan hankintamenoon. 

Menojäännöksellä tarkoitetaan verovuoden aikana käyttöön otettujen koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenojen, sekä aikaisemmin käyttöön otettujen koneiden, kaluston ja laitteiden poistamattomien hankintamenojen summaa, vähennettynä koneista, kalustosta ja laitteista verovuoden aikana saaduilla luovutushinnoilla sekä muilla vastikkeilla ja vahingon-, vakuutus- ja muilla korvauksilla sekä koneiden, kaluston ja laitteiden hankintaan ja perusparannuksiin saaduilla avustuksilla.

Verovuoden poiston suuruus saa olla enintään 25 prosenttia menojäännöksestä. Tästä pääsäännöstä poiketaan siinä tapauksessa, että poisto on pienempi kuin 10 prosenttia verovuoden päättyessä käytössä olevien koneiden, kalustojen ja laitteiden hankintamenojen yhteismäärästä, huomioiden kuitenkin kaikki ne koneet, kalustot ja laitteet, jotka on otettu käyttöön verovuoden ja sitä edeltäneen kolmen vuoden aikana. Tällöin poisto on mahdollista tehdä 10 prosentin arvon mukaisesti.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Menojäännöksestä on mahdollista tehdä lisäpoisto, mikäli verovelvollinen osoittaa, että edellä tarkoitetun omaisuuden käypien arvojen yhteismäärä on verovuoden päättyessä omaisuuden arvonalenemisen, tuhoutumisen, vahingoittumisen tai muun syyn vuoksi pienempi kuin se menojäännös, josta on tehty verovuoden poisto. Lisäpoisto saa olla määrältään sellainen, että se alentaa menojäännöksen oikeaan yhteismäärään.

Rakennuksen ja rakennelman hankintameno, johon niin ikään luetaan myös perusparannusmenot, vähennetään poistamatta olevan hankintamenon osan perusteella määrättävin poistoin. Verovuoden poiston suuruus saa olla enintään 10 prosenttia talousrakennuksen poistamattomasta hankintamenosta, 6 prosenttia asuin-, toimisto- tai muun vastaavan rakennuksen poistamattomasta hankintamenosta, 20 prosenttia kasvihuoneen ja muun kevyen rakennelman poistamattomasta hankintamenosta sekä 25 prosenttia vesistön pilaantumisen ja ulkoilman saastumisen estämiseksi hankittujen rakennelmien poistamattomasta hankintamenosta.

Myös rakennuksen tai rakennelman kohdalla on mahdollista tehdä lisäpoisto, jos verovelvollinen osoittaa, että rakennuksen tai rakennelman käypä arvo on verovuoden päättyessä omaisuuden arvonalenemisen, tuhoutumisen, vahingoittumisen tai muun syyn vuoksi sen poistamatonta hankintamenon osaa pienempi. Hankintamenosta saadaan tehdä sellainen lisäpoisto, joka alentaa poistamattoman hankintamenon osan oikean käyvän arvon suuruiseksi. Maatalouteen kuuluvan rakennuksen tai rakennelman enintään 1 000 euron suuruinen poistamaton hankintameno vähennetään kertapoistona.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa