Minilex - Lakipuhelin

Varaukset elinkeinotoiminnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Elinkeinotoiminnassa on sallittu tiettyjä varauksia, joita käyttämällä voi järjestää tulotusta.

Yksi mahdollisuus on toimintavaraus. Verovuonan tehdyn toimintavarauksen saa vähentää yksityinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja sekä yhtymä. Sama oikeus on kuolinpesällä, jonka osakkaina on ainoastaan luonnollisia henkilöitä tai kuolinpesiä. Verovuonna tehtyjen toimintavarausten sekä aiemmin tehtyjen, purkamattomien toimintavarausten yhteismäärää on rajoitettu. Se saa olla enintään 30 prosenttia tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aina maksettujen ennakkopidätysten alaisten palkkojen määrästä.

Jos toimintavaraus ylittää sallitun enimmäismäärän, ylittävä osa katsotaan sen verovuoden veronalaiseksi tuloksi, jolloin enimmäismäärä on ylitetty. Jos elinkeinotoiminta lopetetaan, toimintavarauksen luetaan sen verovuoden veronalaiseksi tuloksi, jona toiminta on päättynyt. Sama vaikutus on tietyillä toiminnan muutoksilla. Jos yhtymä tai kuolinpesä ei enää täytä säädettyä edellytystä, yhtymä muutetaan yhteisöksi taikka liikkeen tai ammatin harjoittamista tai yhtymän tai kuolinpesän harjoittamaa elinkeinotoimintaa jatketaan osakeyhtiön muodossa, toimintavaraukset luetaan sen verovuoden veronalaiseksi tuloksi, jona mainittu muutos on tapahtunut.

Verovuonna luovutetun hyödykkeen takuukorjauksista odotettavissa olevia menoja vastaavaa vähennystä kutsutaan takuuvaraukseksi. Oikeus takuuvarauksen tekemiseen on rakennus-, laivanrakennus- tai metalliteollisuusliikettä harjoittavalla verovelvollisella, joka takuusitoumuksen tai muun vastaavan velvoitteen perusteella on vastuussa valmistamassaan rakennuksessa, aluksessa tai muussa vastaavassa ilmenevistä virheellisyyksistä. Jos verovelvollinen on tehnyt takuuvarauksen, sitä vastaava meno ei ole enää vähennyskelpoinen. Jos takuuvaraus on määrältään suurempi, kuin takuukorjauksista syntyneet menot, ylittävä määrä on sen vuoden veronalaista tuloa, jona takuuaika on päättynyt.

Siltä varalta, että elinkeinotoiminnan käyttöomaisuus tuhoutuu tai vahingoittuu tulipalon tai muun vahinkotapahtuman johdosta, on verovelvollisella mahdollisuus käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraukseen. Varaus tehdään vähentämällä menojäännöstä laskettaessa vähentämättä jäänyt osa sekä kuluvasta käyttöomaisuudesta saatu vakuutuskorvaus tai muu vastike, lukuun ottamatta hankintamenoa vastaavaa osaa. Vähennys kohdistuu verovuonna tai kahtena seuraavana verovuonna verovelvollisen käyttöön ottaman käyttöomaisuuden tai toimitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankintamenosta. Vähennys voidaan tehdä myös omaisuuden kuntoon saattamisesta johtuvista menoista.

Jos verovelvollinen luovuttaa toimitiloinaan käyttämänsä rakennuksen tai toimitilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet, voidaan tehdä toimitilan jälleenhankintavaraus. Varaus tehdään vähentämällä saatu luovutushinta - pois lukien poistamatonta hankintamenoa vastaava osa - verovuonna tai kahtena seuraavana verovuonna käyttöön otetun toimitilarakennuksen tai toimitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankintamenosta. Vähennys voidaan tehdä myös näiden tilojen kuntoon saattamisesta johtuvista menoista.

Jälleenhankintavaraus muodostetaan jos verovelvollinen sitä vaatii. Jälleenhankintavarauksen muodostaminen edellyttää sitä, että verovelvollinen jatkaa elinkeinotoimintaansa ja on tehnyt vastaavan varauksen kirjanpidossaan. Elinkeinotoiminnan verosuunnittelussa voi olla tarpeen kääntyä sellaisen henkilön puoleen, joka tuntee verolainsäädännön ja oikeuskäytännön.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]