Minilex - Lakipuhelin

Veronalainen tulo tuloverotuksessa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Veronalaista tuloa ovat, tietyin rajoituksin, verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot.

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tulo jaetaan kahteen tulolajiin. Ne ovat pääomatulo ja ansiotulo. Tulolähteitä ovat henkilökohtainen tulo, maatalouden tulo sekä elinkeinotulo, joita verotetaan omien säännöstensä mukaisesti. Yhteisön ja yhteisetuuden muuhun tuloon kuin elinkeinotuloon sekä maatalouden tuloon sovelletaan tietyin osin samoja sääntöjä kuin pääomatulon verotukseen. Koska eri lajiset tulot verotetaan eri tavoin, on oleellista, mihin tulolajiin taikka tulolähteeseen tulon kuuluu.

Verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot. Näitä vähennyksiä kutsutaan luonnollisiksi vähennyksiksi.

Luonnollisten vähennysten lisäksi tuloista on mahdollista tehdä lukuisa määrä muita vähennyksiä. Jos tahtoo selvittää mihin vähennyksiin on oikeutettu, voi tutustua verolainsäädäntöön, tai vaikkapa kysyä neuvoa lakimieheltä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa