Minilex - Lakipuhelin

Veronmaksukyvyn alentumisesta johtuva vähennys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alentunut veronmaksukyky voi tietyin edellytyksin oikeuttaa vähennyksen tekemiseen.

Mikäli veronmaksukyky on verovelvollisen ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioon ottaen erityisistä syistä alentunut, vähennetään hänen puhtaasta ansiotulostaan kohtuullinen määrä. Tällaisia erityisiä syitä ovat esimerkiksi elatusvelvollisuus, työttömyys ja sairaus.

Jos veronmaksukyky on alentunut ainoastaan sairaudesta johtuvien kustannusten perusteella, vähennykseen on oikeutettu vain jos verovelvollisen ja hänen perheenjäsentensä sairauskustannukset ovat verovuonna vähintään 700 euroa, ja samalla vähintään 10 prosenttia verovelvollisen puhtaiden pääoma- ja ansiotulojen yhteismäärästä. Perheenjäseniksi katsotaan verovelvollisen puoliso ja alaikäiset lapset.

Veronmaksukyvyn alentumisen johdosta myönnettävä vähennys on suuruudeltaan enintään 1 400 euroa. Vähennys myönnetään täysin sadoin euroin.

Tuloista on mahdollista tehdä lukuisa määrä muita vähennyksiä. Jos haluaa selvittää mihin vähennyksiin on oikeutettu, voi tutustua verolainsäädäntöön, tai vaikkapa kysyä neuvoa lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa