Minilex - Lakipuhelin

Velallisen myötävaikutus- ja tietojenantovelvollisuus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Velallisen myötävaikutusvelvollisuudella tarkoitetaan velallisen velvollisuutta toimia konkurssimenettelyssä siten, että pesänhoitaja saa tarpeelliset tiedot voidakseen hoitaa hänelle lain nojalla annetut tehtävät. Velallisen odotetaan esimerkiksi huolehtivan siitä, että pesänhoitaja saa haltuunsa konkurssipesän varat ja tiedon pesään kuuluvasta omaisuudesta sekä konkurssisaatavista.

Velallisen myös odotetaan olevan tarvittaessa pesänhoitajan tavoitettavissa. Pesänhoitajan pyynnöstä velallisen on saavuttava paikalle myötävaikutus- ja tiedonsaantivelvollisuutensa täyttämiseksi. Korvaus velalliselle saapumisesta aiheutuvista kustannuksista voidaan maksaa konkurssilain nojalla pesän varoista.

Velallisen myötävaikutusvelvollisuus kestää konkurssin päättymiseen eli lopputilityksen hyväksymiseen asti ja tarvittaessa sen jälkeenkin, jos konkurssia jatketaan poikkeuksellisesti jälkiselvityksenä. Käytännön konkurssimenettelyssä myötävaikutusvelvollisuuden merkitys painottuu kuitenkin suurilta osin menettelyn alkuvaiheisiin.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa