Minilex - Lakipuhelin

Takavarikko konkurssin turvaamistoimena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuin voi konkurssipesän selvittämisen turvaamiseksi puuttua tilanteisiin, joissa velallinen kätkee omaisuuttaan tai menettelee muulla pesän selvittämistä vaikeuttavalla tavalla. Tavallisin keino konkurssiomaisuuden turvaamiseksi on takavarikko, joka voidaan määrätä velkojan tai pesänhoitajan vaatimuksesta. Turvaamistoimen hakijan on pystyttävä näyttämään toteen, että velallisen tarkoituksena on hävittää tai vahingoittaa konkurssiomaisuutta sekä osoitettava omaisuus, jonka suhteen tällainen hukkaamisvaara on olemassa. Lisäksi edellytetään, että takavarikon toimeenpanemiselle on ilmeiset perusteet.

Takavarikon kohteena voi olla konkurssipesään kuuluvaa omaisuutta taikka velallisen kirjanpitoon tai liiketoimintaan liittyviä asiakirjoja. Konkurssiomaisuuteen kohdistuvaa takavarikkoa tulee hakea tuomioistuimelta ennen velallisen asettamista konkurssiin. Näin ollen velkojan kannattaakin hakea takavarikkoa jo konkurssihakemuksen yhteydessä. Muun, kuin konkurssia hakevan velkojan asema on tässä tilanteessa ongelmallisempi. Myös tällaisella velkojilla on oikeus konkurssipesään kohistuviin turvaamistoimiin, mutta niille harvoin tulee ajoissa tieto vireillä olevasta konkurssihakemuksesta. Tällainen velkoja saa oikeussuojaa toisten sääntöjen nojalla.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Takavarikon käyttäminen konkurssin turvaamistoimena on ollut nykyisen konkurssilain aikana vähäistä. Kynnys takavarikon myöntämiselle on melko korkea, sillä niillä yleensä joudutaan voimakkaasti puuttumaan velallisen oikeuksiin. Takavarikko voi ankarimmillaan täytäntöönpantuna johtaa velallisen maksukyvyttömyyteen ja konkurssin edellytyksen täyttymiseen. Kuitenkin asiakirjojen osalta kynnys takavarikon myöntämiseen on matalampi. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa