Minilex - Lakipuhelin

Velallisen perusoikeudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velallisen kannalta merkittävät perusoikeudet konkretisoituvat ulosottomenettelyssä ja sen seurauksena. Ulosottomenettelyn kantava idea on mitata ulos velkaa vastaava määrä velallisen omaisuutta, jolloin velallisen velka vastaavasti lyhenee. Velkoja saa suoritukselleen näin vastineen eli täyden korvauksen. Ulosotossa lähtökohtaisesti joudutaan puuttumaan velallisen oikeuksiin, mutta tämä on sallittua velkavastuun toteutumisen ja lainsäädännön nojalla.

Ulosotossa velallisen kannalta aineellisista perusoikeuksista merkitystä on etenkin omaisuudensuojalla, yksityiselämänsuojalla sekä henkilökohtaisen vapauden ja koskemattomuuden suojilla. Ulosottokaarta tulkittaessa huomioon on otettava etenkin legaliteettiperiaate, (puuttumisen tulee perustua lakiin), suhteellisuusperiaate, (puuttuminen ei saa olla tarpeettoman voimakasta) ja luottamuksensuojaperiaate (viranomaisten toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.) Perustuslain 21 §:ssä säädetään menettelyä koskevista säännöksistä, joita tulee soveltaa myös ulosottotoimenpiteitä suorittaessa.

Ulosottolainsäädäntö koskettaa useita velallisen oikeuksia. Harkittaessa ulosoton asemaa oikeuksien rajoitusperusteena joudutaan punnintatilanteeseen velkojan ja velallisen oikeuksien välillä. Perustuslain 22 § julkisen vallan velvollisuudesta turvata perus- ja ihmisoikeudet on otettava huomioon, milloin kyseessä on velallisen kannalta perusoikeuksiin liittyvä asia. Huomioon tulee myös ottaa PL 6§:n mukainen yhdenvertaisuuden periaate. Perusoikeudet eivät yleensä ole ehdottomia, vaikka perusoikeussäännös olisi kirjoitettu oikeuden turvaavaan muotoon ja vaikka säännös ei sisältäisikään sääntelyvarausta tai muuta lakiviittausta. Kysymys perusoikeuden rajoittamisesta ratkaistaan perusoikeuksien rajoittamista koskevien yleisten oppien mukaisesti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]