Minilex - Lakipuhelin

Velallisen oikeus saada tietoja konkurssissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velallisen tiedonsaantioikeus konkurssin alettua vastaa velkojien tiedonsaantioikeutta. Ilman eri pyyntöä konkurssipesän hoidosta vastaavan pesänhoitajan tulee toimittaa velalliselle pesäluettelo, velallisselvitys, jakoluetteloehdotus ja jakoluettelo sekä vuosiselonteko. Muita asiakirjoja ja tietoja tulee pyytää erikseen pesänhoitajalta.

Velallisella on myös oikeus osallistua velkojainkokoukseen sekä ilmaista siellä ja muussa päätöksentekomenettelyssä kantansa. Jos velallisen oikeutta osallistua tähän kokoukseen rajoitetaan hän saa kuitenkin tietoonsa esimerkiksi omaisuuden luovuttamista koskevat asiakirjat jälkikäteen.

Tapaa jolla tiedot tulee luovuttaa velalliselle ei ole säännelty yksityiskohtaisesti. Pesänhoitajan päätösvaltaan kuuluu toimittaa tiedoksianto tarkoitukseen sopivalla tavalla. Esimerkiksi laajemman aineiston osalta sopiva tiedoksiantotapa voi olla aineistoon tutustuminen paikassa, jossa asiakirjoja säilytetään. Tutustuminen asiakirjoihin voi tapahtua myös asiamiehen välityksellä tai käyttämällä avustajaa asiakirjoihin tutustuttaessa. 

Velallisen oikeutta tiedonsaantiin ja osallistumiseen velkojainkokoukseen voidaan rajoittaa, jos rajoitusta voidaan pitää välttämättömänä konkurssipesän, sivullisen oikeuden tai muun erityisen syyn vuoksi. Velallisella ei myöskään ole oikeutta saada tietoa pesänselvitykseen liittyvistä keskeneräisistä asiakirjoista, jotka pesänselvittäjä tai tämän käyttämä avustaja on laatinut. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]