Minilex - Lakipuhelin

Takavarikko turvaamistoimena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Turvaamistoimi on yksilöön kohdistettu toimenpide, jolla pyritään turvaamaan yhteiskunnan tai toisen henkilön etuja. Takavarikkoa, joka tarkoittaa tietyn esineen pois ottamista tietyn henkilön hallinnasta. Sitä voidaan käyttää turvaamistoimena myös konkurssissa. Tällainen tilanne voi tulla eteen, mikäli velallinen kätkee omaisuuttaan tai muuten toimii niin, että pesän selvittäminen vaikeutuu. Takavarikolla onkin tarkoitus turvata konkurssipesän asianmukainen ja oikea selvittäminen.

Konkurssissa takavarikosta päätetään ennen konkurssihakemuksen hyväksymistä. Takavarikkoa voi vaatia velkoja tai pesänhoitaja ja päätöksen siitä tekee tuomioistuin. Turvaamistointa on haettava kirjallisesti, mutta vaatimus siitä voidaan esittää myös suullisesti istunnossa, jos toimi liittyy meneillään olevaan oikeudenkäyntiin.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Mikäli konkurssihakemuksen hyväksymiselle ilmeisesti on perusteita, tuomioistuin voi määrätä velallisen omaisuutta pantavaksi takavarikkoon, jos on vaara, että velallinen kätkee, hävittää tai luovuttaa omaisuutta velkojien vahingoksi tai muuten menettelee velkojien oikeuksia vaarantavasti. Samoin perustein esimerkiksi velallisen kirjanpitokirjoja, liiketoiminta-asiakirjoja ja muita tositteita voidaan määrätä takavarikkoon.

Lähtökohtaisesti velallista on kuultava takavarikosta päätettäessä, mutta mikäli asia on kiireellinen, määräys voidaan antaa myös velallista kuulematta. Huomioitava on, että mikäli konkurssihakemus hylätään, jätetään tutkimatta tai sillensä tai jos konkurssi peruuntuu, määräys takavarikosta raukeaa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa