Minilex - Lakipuhelin

Velallisen asema konkurssissa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Velallista koskevat konkurssissa esimerkiksi maastapoistumiskieltoa käsittelevät säännökset. Kun konkurssiin on asetettu yhteisö tai säätiö, sovelletaan maastapoistumiskieltoa muun muassa henkilöön, joka on henkilökohtaisesti vastuussa yhteisön velvoitteista, sekä yhteisön toimitusjohtajaan ja hallituksen jäseneen. Maastapoistumiskielto koskee myös vastaavassa asemassa konkurssihakemusta edeltäneen vuoden aikana ollutta henkilöä.

Tuomioistuin voi määrätä, että velallisena pidetään edellisten lisäksi myös aikaisemmin vastaavassa asemassa ollutta henkilöä tai muuta henkilöä, joka on tosiasiallisesti johtanut tai hoitanut yhteisön omaisuutta tai hallintoa. Myös luonnollisen henkilön elinkeinotoimintaa tai velallisen omaisuutta tosiasiallisesti johtanutta voidaan pitää velallisena. Sekä pesänhoitaja että velkoja voivat vaatia tuomioistuimelta tämän määräyksen antamista. Määräyksestä annetusta päätöksestä ei voi valittaa, mutta kantelu on kuitenkin mahdollinen.

Kun velallisena on kuolinpesä, esimerkiksi maastapoistumiskielto koskee sitä kuolinpesän osakasta, jonka hoidossa kuolinpesä on ollut. Mikäli velallisena on konkurssipesä, sovelletaan maastapoistumiskieltoa myös konkurssiin asetetun konkurssipesän pesänhoitajaan.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »