Minilex - Lakipuhelin

Velallisen oikeudet konkurssissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssin alettua velallinen menettää oikeuden määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudestaan, ja ylin päätösvalta konkurssipesän asioista siirtyy velkojille. Päätösvallan siirtyminen ei tarkoita velallisen etujen ja oikeuksien täydellistä sivuuttamista, vaan velallista on kohdeltava pesänselvityksessä ja hoidossa asiallisesti, ja hänen etunsa on otettava esimerkiksi päätöksiä tehtäessä asianmukaisesti huomioon. Asiallinen kohtelu edellyttää muun muassa, ettei velalliselle aseteta hänen asemaansa nähden kohtuuttomia velvollisuuksia pesänselvityksen kuluessa.

Velallisella on samanlainen oikeus kuin velkojalla saada pesänhoitajalta konkurssipesää ja sen hoitoa koskevia tietoja sekä tiedot velkojainkokouksessa ja muussa velkojien päätöksentekomenettelyssä käsiteltävistä asioista. Velallisella on myös oikeus osallistua velkojainkokoukseen sekä ilmaista siellä ja muutoinkin päätöksiä tehtäessä oma kantansa. Pesänhoitaja voi rajoittaa velallisen tietojensaanti- ja osallistumisoikeutta ainoastaan silloin, jos rajoitusta voidaan pitää välttämättömänä pesän tai sivullisen oikeuden turvaamiseksi taikka muun erityisen syyn vuoksi. Tiedot on kuitenkin annettava velalliselle sen jälkeen, kun estettä niiden antamiselle ei enää ole.

Milloin velallinen on luonnollinen henkilö, on hänelle ja hänen elatuksensa varassa oleville on myönnettävä konkurssipesän varoista avustusta, jollei heidän toimeentulonsa ole muuten turvattu. Avustusta myönnettäessä on huomioitava velallisen ansaintamahdollisuudet ja toiminta pesän selvittämiseksi sekä konkurssipesän mahdollisuus suorittaa avustusta. Avustusta voidaan myöntää enintään konkurssin alkamista seuraavien kuuden kuukauden aikana. 

 

Jos velallisen on saavuttava tuomioistuimeen tai muualle antamaan tietoja pesästä, hänellä on oikeus saada konkurssipesän varoista kohtuullinen korvaus niistä tarpeellisista matka- ja toimeentulokustannuksista, jotka hänelle ovat aiheutuneet edellä mainittujen velvollisuuksien täyttämisestä. Mikäli velallinen on epäiltynä esitutkinnassa tai syytteessä rikoksesta, hänellä on niin sanotun itsekriminointisuojan perusteella oikeus kieltäytyä antamasta pesänhoitajalle tietoja niistä seikoista, joihin epäily tai syyte perustuu.

 

 

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]