Minilex - Lakipuhelin

Velallisen tietojensaantioikeus ja kuuleminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssilain mukaan konkurssivelallisella on velkojien oikeutta vastaava oikeus saada pesänhoitajalta konkurssipesää ja sen hoitoa koskevia tietoja. Velallisen tietojensaantioikeus koskee myös esimerkiksi velkojainkokouksessa käsiteltyjä asioita, joista velallinen voi saada tietoa pesänhoitajalta tai osallistumalla itse velkojankokoukseen. Jos velallinen osallistuu velkojainkokoukseen tai muuhun päätöksentekomenettelyyn, on hänellä oikeus ilmaista siellä kantansa.

Pesänhoitaja voi tietyin edellytyksin rajoittaa edellä mainittuja velallisen tiedonsaanti- ja osallistumisoikeuksia. Rajoittaminen edellyttää kuitenkin sitä, että se on välttämätön toimenpide joko konkurssipesän tai sivullisen oikeuden turvaamiseksi. Myös muu erityinen syy voi olla velallisen tietojensaanti- ja osallistumisoikeuksien rajoittamisen peruste. Kuitenkin sen jälkeen, kun estettä oikeuksien rajoittamiselle ei ole, on tiedot annettava velalliselle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa