Minilex - Lakipuhelin

Velallisen oikeus saada avustusta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos velallisen toimeentulo ei ole muuten turvattu konkurssissa, on konkurssipesän varoista myönnettävä hänelle avustusta. Velallisella tarkoitetaan tässä ainoastaan luonnollista henkilöä, joten oikeushenkilöt eivät voi saada avustusta. Myös luonnollinen henkilö (avoimen yhtiön yhtiömies, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies ja osakeyhtiön johtoon kuuluvat osakkeenomistaja), joka on hankkinut yhtiöstä pääasiallisen toimeentulonsa, voi olla oikeutettu avustukseen. Avustuksen piiriin kuuluvat myös velallisen elatuksen varassa olevat.

Avustusta konkurssipesän varoista myönnettäessä tulee konkurssilain mukaan ottaa huomioon velallisen ansaintamahdollisuudet, velallisen toiminta pesän selvittämiseksi ja konkurssipesän mahdollisuus suorittaa avustusta. Avustusta myönnetään kaikissa tapauksissa tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Avustusta voidaan myöntää enintään kuuden kuukauden ajan konkurssin alkamisesta laskien. Jos avustuksesta tulee erimielisyyttä, erimielisyyden ratkaisee tuomioistuin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa