Minilex - Lakipuhelin

Turvaamistoimen tiedoksianto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Päätös turvaamistoimesta annetaan tiedoksi turvaamistoimen kohteelle eli sille taholle, jota vastaan turvaamistoimi on määrätty. Mikäli turvaamistoimi on kohdistettu yksityishenkilöön, tiedoksianto voidaan toimittaa henkilölle tai hänen lailliselle edustajalleen, mutta jos sekä vastaanottajalla että hänen edustajallaan on puhevalta asiassa, tiedoksianto tulee toimittaa molemmille. Jos asiassa on useampia asianosaisia, toimitetaan tiedoksianto asianosaisten ilmoittamalle yhdyshenkilölle, jonka tulee ilmoittaa tiedoksisaannista muille asianosaisille. Turvaamistoimen tiedoksianto voidaan toimittaa myös asianosaisen valtuuttamalle henkilölle tietyin edellytyksin.

Jos turvaamistoimi kohdistuu yritykseen, yhteisöön tai säätiöön, tavallinen tiedoksianto voidaan toimittaa ilmoitettuun osoitteeseen, mutta mikäli tiedoksianto tulisi antaa todisteellisesti, se tulee toimittaa sellaiselle henkilölle, jolla on oikeus ottaa vastaan tiedoksiantoja yhteisön puolesta.

Jos kyseessä on tavallinen tiedoksianto, se katsotaan toimitetuksi kolmantena päivänä sen jälkeen, kun tiedoksianto on lähetetty sähköisesti. Jos tiedoksianto on toimitettu postitse, se katsotaan toimitetuksi seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin toimitettavaksi. Todisteellinen tiedoksianto voidaan toimittaa esimerkiksi postitse saantitodistusta vastaan tai henkilökohtaisesti haastetiedoksiantona.

Mikäli henkilö ei esimerkiksi näkövamman takia voi ottaa vastaan kirjallista tiedoksiantoa, se on toimitettava hänelle suullisesti tai muulla sellaisella tavalla, että tiedoksianto voidaan katsoa toimitetuksi. Jos henkilö, jolle tiedoksianto toimitetaan, oleskelee ulkomailla, tiedoksianto toimitetaan lähtökohtaisesti Suomen lainsäädännön tai kyseessä olevan vieraan valtion lainsäädännön mukaisesti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]