Minilex - Lakipuhelin

Varainsiirtovero ja perintönä saadun kiinteistön lainhuudatus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön, kiinteistön määräalan tai määräosan, taikka tiettyjen yhteisten alueiden omistusoikeuden kirjaamista lainhuuto ja kiinnitysrekisteriin. Kaikki tällaisen omaisuuden siirtymiset omistajalta toiselle on lainhuudatettava.

Kun kiinteää omaisuutta, kuten kiinteistö, siirtyy omistajalta toiselle, luovutuksen saajan on suoritettava saamansa kiinteistön arvon perusteella varainsiirtoveroa. Veroa suoritetaan siis kiinteistön omistusoikeuden siirtymisen perusteella. Varainsiirtoveron suorittamisvelvollisuus koskee kuitenkin vain sellaisia omistusoikeuden siirtymiä, jotka ovat vastikkeellisia.

Varainsiirtoveroa ei siten ole suoritettava sellaisesta kiinteistön saannosta, joka perustuu yhteisomistussuhteen purkamiseen, lahjaan, testamenttiin tai perintöön. Kun kyse on osituksessa syntyvästä kiinteistön saannosta, saajan on suoritettava saamastaan kiinteistöstä varainsiirtoveroa siltä osin kuin vastikkeena on käytetty muuta kuin osituksessa jaettavana olevaa omaisuutta. Jos siis puolet kiinteistön arvosta on siirtynyt vastikkeella, joka on ollut muuta kuin osituksessa jaettavaa omaisuutta, kuten osituksesta vapaana olevia rahavaroja, varainsiirtoveroa on suoritettava puolesta kiinteistön arvosta (varmista ajantasainen tulkinta lakimieheltä).

Jos jako-osakas on jollakin tavalla suorittanut vastiketta perintönä saamastaan kiinteistöstä, hän on vastikkeen osalta varainsiirtoverovelvollinen. Tällainen jako-osakkaan suorittama vastike voi olla esimerkiksi sitoumus ottaa vastatakseen kaikki pesän velat. Tällöin varainsiirtoveroa suoritetaan vastikkeen arvosta, eli vastattavaksi otettujen velkojen arvosta.

Kiinteistön luovutukseen perinnönjaossa riittää pääsäännöstä poiketen jakokirjan muoto. Erillistä kauppakirjaa ei siten tarvita, vaikka perinnönjaossa olisi käytetty pesän ulkopuolisia varoja esimerkiksi velkojen tai lunastettavien osuuksien kattamiseen. Mutta jos kuolinpesän osakas lunastaa perinnönjaon jälkeen kanssaperilliseltä tämän saaman perintöosuuden ja tähän osuuteen kuuluu kiinteistö, omistusoikeuden siirtymistä koskeva sopimus on tehtävä kiinteistön kaupan muodossa.

Kun kiinteistön luovutus on tehty, sen saajan on tehtävä lainhuudatus. Lainhuutoa haetaan maanmittauslaitokselta saannon perusteena olevan asiakirjan perusteella. Tällainen asiakirja voi olla esimerkiksi kiinteistön kauppakirja, perinnönjakosopimus taikka ositussopimus. Jos lainhuutoa ei haeta kuuden kuukauden määräajassa saannosta, varainsiirtoveroa korotetaan 20 prosentilla jokaiselta kuukaudelta. Veroa voidaan korottaa enimmillään 100 prosenttia.

Lakimiehemme avustavat pesäosuuksien lunastukseen ja niistä johtuviin veroseuraamuksiin liittyvissä kysymyksissä sekä lainhuutoon liittyvissä tilanteissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa