Minilex - Lakipuhelin

Valintaperuste ja sen ilmoittaminen tarjouspyynnössä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Valintaperuste on tarjouspyynnössä ilmoitettava tieto siitä, millä perusteella hankintayksikkö valitsee kilpailutuksen voittajan. Valintaperusteena voi olla joko halvin hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus.

Tarjouspyynnössä on selvästi ilmoitettava hankintayksikön käyttämät valintaperuste, jonka pohjalta lopullinen päätös hankinnasta siis tehdään. Tähän on useita eri perusteita. Ensinnäkin ilman tarjouspyynnössä kerrottuja valintaperustetta ja ehdokkaiden vertailuun liittyviää kriteerejä, tarjouksista voitaisiin valita mielivaltaisesti se, joka päätöksentekijää eniten miellyttää. Toisekseen tarjoajien tulee tietää tarjouksia laatiessaan, mitä seikkoja erityisesti painottaa, joten valintaperusteiden painoarvot on kerrottava tarjouspyynnössä selkeästi. Myös avoimuusperiaate vaatii perusteiden ilmoittamista tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa, koska muutoin hankintapäätöstä olisi vaikea hallita, mikäli hankintayksikkö saisi jälkikäteen päättää tarjouksen valinta- ja vertailuperusteet.

Eräät tärkeimmistä julkisiin hankitoihin liittyvistä tavoitteista ovat julkisten varojen tehokas käyttö sekä laadukkaiden hankintojen tekeminen. Hankintayksikön onkin käytettävä valintansa perusteena joko kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta tai halvinta hintaa. Usein valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellisuutta, koska tällöin tarjousten arvioinnissa voidaan ottaa huomioon monet erilaiset perusteet, kuten laatu, hinta, ympäristöystävällisyys, elinkaarikustannukset ja niin edelleen.  Kaikkia vertailuperusteita on mahdotonta luetella hankintojen moninaisuuden vuoksi. Kyseisten vertailuperusteiden on kuitenkin oltava syrjimättömiä sekä liityttävä hankinnan kohteeseen.

Valintaperusteena voidaan myös käyttää halvinta hintaa, ja näissä tapauksissa valinta onkin tehtävä juuri hinnan perusteella. Se ehdokas, joka täyttää hankinnan toteuttamiseen ja tarjoajien ominaisuuksiin liittyvät vaatimukset ja jonka tarjous on hinnaltaan halvin, voittaa hankinnan itselleen. Halvin hinta ei usein takaa parasta lopputulosta, mikä on syy sille, että kokonaistaloudellisia perusteita käytetään niin usein. Tällöin valintahan tapahtuu käytännössä parhaimmin hinta-laatu suhteen perusteella. Julkisissa hankinnoissa on otettava hyvin monet seikat huomioon, ja ongelmallisissa tilanteissa kannattaakin kääntyä asiantuntijan puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »