Minilex - Lakipuhelin

Hankintamenettelyn vaatimukset: Suhteellisuus

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Hankintamenettelyssä tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta. Se tarkoittaa, että kaikkien hankintaan liittyvien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnalla tavoiteltavien päämäärien kanssa. Esimerkiksi tarjoajien kelpoisuusehtojen asettamisessa on huomioitava hankinnan arvo ja luonne. Myös tarjouspyynnön sisältöä sekä tarjousmenettelyn ehtoja laadittaessa on sovellettava suhteellisuusperiaatetta. Oikeuskäytännössä suhteellisuus on katsottu merkitsevän kohtuullisuuden vaatimuksen huomioon ottamista eli sitä, ettei ehdokkaille tai tarjoajille aseteta kohtuuttomia vaatimuksia; vaatimusten tulisi olla oikeassa suhteessa hankinnan laatuun nähden.

Esimerkkinä suhteellisuusperiaatteen soveltamistilanteesta toimii poissulkemisperusteet, joilla tietty tarjoaja voidaan jättää tarjouskilpailun ulkopuolelle. Tarjoajalta voidaan nimittäin evätä mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun, jos tämä on syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan virheeseen, jonka hankintayksikkö voi näyttää toteen. Virheen vakavuuden arvioinnissa on otettava huomioon suhteellisuusperiaate. Olisihan varsin kohtuutonta sulkea kilpailun ulkopuolelle sillä perusteella, on tarjoaja on syyllistynyt vähäiseen ja ei niin vakavaan rikkomukseen. Vain poikkeuksellisissa olosuhteissa vähäiseen virheeseen syyllistynyt tarjoaja olisi mahdollista sulkea ulkopuolelle; jos tarjoaja on syyllistynyt toistuvasti vähäisiin rikkeisiin, olisi poissulkeminen tällöin perusteltavissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa