Minilex - Lakipuhelin

Tarjoajan puuttuva kelpoisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tarjoajalta tai ehdokkaalta voi puuttua tekniset tai taloudelliset edellytykset osallistua kilpailuun, minkä vuoksi hankintayksikkö voi sulkea ja usein sulkeekin kyseisen tarjoajan tai ehdokkaan hankinnan ulkopuolelle. Lähtökohtana on, että hankintayksikön ei tarvitsisi ottaa riskiä hankinnan keskeytymisestä hankintaa toteuttavan yrityksen ammattitaidon tai taloudellisten resurssien puutteellisuuden vuoksi. Tarjoajia on arvioitava myös sen perusteella, ovatko he syyllistyneet tiettyihin rikoksiin. Tässä on taustalla pyrkimys rikollisuuden torjumiseksi sekä menettely antaa hankintayksikölle mahdollisuuden jättää tarjouskilpailun ulkopuolelle yritykset, joiden toiminta ei ole yhteiskunnallisesti hyväksyttävää. Yleensä tarjoajat ja ehdokkaat, jotka eivät täytä hankintayksikön kriteerejä, suljetaan pois ennen tarjousten vertailua, mutta poissulkeminen voidaan tehdä luonnollisesti myös myöhemminkin tarjouskilpailun aikana.

Harkinnanvarainen poissuljenta tarkoittaa siis sitä, että hankintayksikkö voi sulkea ehdokkaan tai tarjoajan kilpailun ulkopuolelle. Syy tällaiseen menettelyyn voi esimerkiksi olla tarjoajan tai ehdokkaan konkurssi tai selvitystila tai tieto ammatin harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta. Jotta poissuljennalta vältyttäisiin, on hankintayksiköllä mahdollisuus vaatia tarjoajaa osoittamaan kelpoisuutensa tai antamaan selvityksen taloudellisesta tilanteestaan. Hankintayksikkö voi vaatia tarjoajilta, ehdokkailta tai joiltakin viranomaisilta selvitystä muun muassa tarjoajien rekisteritiedoista, tilinpäätöksistä, teknisestä suorituskyvystä ja ammattipätevyydestä sekä verojen ja lakisääteisten maksujen suorittamisesta. Jälleen kerran on muistettava selvityksiä pyydettäessä, että hankintayksikön on toimittava tässäkin tilanteessa tasapuolisesti kaikkia osapuolia kohtaan: ketään ei saa syrjiä perusteettomasti selvityksiä pyydellessä.

Kuten huomataan tarjoajalta ja ehdokkaalta voi monin eri perustein puuttua kelpoisuus osallistua hankintakilpailuun. On kuitenkin todettava, että hankintayksiköllä on oikeus sulkea tarjoaja tai ehdokas tarjouskilpailun ulkopuolelle. Nimenomaista velvollisuutta poissulkemiseen hankintayksiköllä ei pääsääntöisesti ole, vaan hankintayksikön on käytettävä harkintaa, kun pohditaan tarjoajan poissulkemista. Ainoastaan niissä tilanteissa ehdokas tai tarjoaja on suljettava hankinnan ulkopuolelle, kun tarjoaja on syyllistynyt johonkin törkeään rikokseen, kuten veropetokseen.Tarjoajan tai ehdokkaan poissulkeminen on siis yleensä tapauskohtaista harkintaa, jossa otetaan huomioon muun muassa ehdokkaan mahdollisen rikkomuksen tai laimilyönnin vakavuutta ja laajuutta, vela määrää ja siitä koituvaa riskiä sekä rikkomuksesta tai laimilyönnistä kulunutta aikaa. Hankintayksikkö siis pohtii näitä seikkoja arvioidessaan tarjoajan kelpoisuutta osallistua tarjouskilpailuun.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]