Minilex - Lakipuhelin

Hankintalain vastaisen menettelyn seuraamukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virheelliseen hankintamenettelyyn tulee puuttua niin kutsuttujen reaalikeinojen avulla. Markkinaoikeus voi nimittäin valituksen seurauksena kumota hankintapäätöksen, kieltää virheellisen menettelyn tai velvoittaa hankintayksikköä korvaamaan virheellinen menettely. Nämä keinot ovat ensisijaisia ja tukevat hankintalain tavoitetta eli hankintamenettelyn virheettömyyttä ja todellisen kilpailun syntymistä siten, että reaalikeinoilla aikaisemman menettelyvirheen vaikutus voidaan eliminoida. Vasta jos edellä mainittuja reaalikeinoja ei voida enää käyttää, hakijalle voidaan tietyin edellytyksin määrätä maksettavaksi hyvitysmaksua. Reaalikeinot ovat käyttökelvottomia, mikäli hankintasopimus on jo tehty tai niiden käytöstä koituisi suurempaa haittaa kuin mitä toimenpiteen hyödyt ovat.

Hyvitysmaksusta päättää myös markkinaoikeus ja se on toissijainen seuraamus edellyttäen, että edellä mainittuja reaalikeinoja ei voitaisi käyttää, jos tällöin hankintayksikölle, muille tahoille tai yleisen edun kannalta aiheutuisi liian suuria haittoja. Myös silloin hyvitysmaksu voidaan määrätä, kun valitus on pantu vireille vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Hyvitysmaksun suuruutta arvioitaessa markkinaoikeuden tulee ottaa huomioon muun muassa hankintayksikön virheen laatu, hankinnan kokonaisarvo ja hakijalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko. Hyvitysmaksu ei kuitenkaan ole vahingonkorvausta, joten hyvitysmaksua ei voida arvioida suoraan aiheutetun vahingon perusteella. Hyvitysmaksun määrä ei saa ilman erityistä syytä ylittää kymmentä prosenttia hankintasopimuksen arvosta.

Se, joka on käyttänyt vilpillisiä keinoja julkisen hankinnan yhteydessä ja jonka toimien seurauksena on jollekin aiheutunut vahinkoa, voi joutua toki vahingonkorvausvastuuseen toimistaan. Vahingonkorvauksen ja edellä mainittujen seuraamusten lisäksi hankintalain vastaisen menettelyn seuraamuksina voi tulla kyseeseen tehottomuusseuraamus, valtiolle maksettava seuraamusmaksu tai hankintasopimuksen keston lyhentäminen. Tehottomuusseuraamus, seuraamusmaksu ja hankintasopimuksen keston lyhentäminen voidaan määrätä vain EU:n kynnysarvot ylittävissä tapauksissa ja tiettyjen muiden edellytysten täyttyessä.

Kuten huomataan, hankintalain vastaisesta menettelystä voi seurata monenlaisia korjaavia toimenpiteitä. Näiden arviointi ei aina ole helppoa, sillä kuten muissakin julkisia hankintoja koskvissa tilanteissa, myös seuraamuksia pohdittassa on otettava huomioon kansallisen ja EU:n lainsäädännön sovellettavuus. Vahingonkorvauksia arvioitaessa voidaan joutua tekemisiin myös Maailman  kauppajärjestön sopimusten kanssa. Asiantuntijan puoleen kääntyminen tällaisissa monimutkaisissa tilanteissa ei olekaan hullumpi ajatus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]