Minilex - Lakipuhelin

Tarjouskilpailun voittaja

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Tarjouskilpailun voittaa se tarjoaja, jonka tarjous on hinnaltaan halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi. Tällaisia vertailuperusteita ovat esimerkiksi laatu, hinta, ympäristöystävällisyys ja kustannustehokkuus. Palveluhankinnoissa tai rakennusurakoissa, joissa palvelun tarjoamisesta tai rakennustyöstä vastaavien henkilöiden asiantuntemuksella, ammattitaidolla tai pätevyydellä on erityinen merkitys, vertailuperusteina voidaan käyttää myös esimerkiksi tarjoajien pätevyyttä, kokemusta ja ammattitaitoa. Tarjouksien vertailuperusteet on etukäteen määriteltävä tarjouspyynnössä. Käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta myös arvioinnissa käytettävät vertailuperusteet on ilmoitettava tärkeysjärjestyksessä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Tällä tavoin varmistetaan tarjouskilpailun avoimuus.

Jos hankintayksikkö arvioi, että tarjoaja ei selviäisi urakasta eikä kykenisi väittämällään hinnalla toimittamaan tavaraa taikka palvelua, voidaan tarjous jättää huomioimatta. On siis sallittua, että alihintaiset tai tappiolliset tarjoukset jätetään huomioimatta. Hankintayksikön on kuitenkin kirjallisesti pyydettävä tarjoajalta kirjallista selvitystä tarjouksen perusteista ennen tarjouksen hylkäämistä. Hankintayksikön on tarkistettava tarjouksen pääkohdat saadun selvityksen perusteella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa