Minilex - Lakipuhelin

Vahingonkorvaus hankintamenettelyn tehosteena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hankintamenettelyn ehdokkaalla, tarjoajalla tai toimittajalla on oikeus vahingonkorvaukseen hankintalain, sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten, EY:n lainsäädännön tai Maailman kauppajärjestön sopimuksen vastainen menettelyn perusteella, jos tästä menettelystä aiheutuu vahinkoa. Huomattavaa on, että vahingonkorvausta koskeva vaatimus käsitellään yleisissä tuomioistuimissa, eli ensiasteessa käräjäoikeudessa. Vahingonkorvausvaatimuksia ei siis käsitellä markkinaoikeudessa.

Hankintayksikön virheellinen menettely on siis lähtökohtana vahingonkorvausta arvioitaessa. Usein vahingonkorvausta vaatii siis se taho, joka olisi voittanut hankinnan itselleen, jos hankintayksikkö olisi noudattanut menettelysäännöksiä oikein. Esimerkkinä tilanne, jossa hankintayksikkö ei valitse halvinta tarjousta, kun valintaperusteena on alin hinta (eikä sivuuttamiselle ole muutakaan järkevää perustetta). Korvauksen määrää ei ole rajoitettu, joten korvattavaksi tulee kaikki syrjitylle tarjoajalle/ ehdokkaalle aiheutuneet vahingot., kuten menetetty kate sekä tarjouskilpailusta aiheutuneet kulut (täyden korvauksen periaate). Näyttövastuu aiheutuneista vahingoista on vahingonkärsijällä eli syrjityllä tarjoajalla esimerkiksi.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Vaikka vahingonkorvauksen määrää ei varsinaisesti rajoitettu, on korvausta määrättäessä otettava kuitenkin huomioon vahingonkorvausoikeuden yleiset periaatteet, kuten edellä käsitelty täyden korvauksen periaate sekä rikastumuskielto. Syrjitty tarjoaja ei siis esimerkiksi voi rikastua (saada perusteetonta voittoa/ etua) sen vuoksi, että hankintamenettelyssä ei kaikki mennyt niin kuin Strömsössä.

Vahingonkorvaus on siis yksi mahdollinen seuraamus ja oikeusturvakeino, jolla pyritään korjaamaan virheellisestä hankintamenettelystä aiheutuneita vahinkoja. Toisaalta vahingonkorvauksella on myös ennakollinen vaikutus hankinnoista päättävien toimintaan. "Uhkakuva" vahingonkorvauksista painostaa hankintayksikköä toimimaan ja menettelemään oikein hankintaa päättäessään, jotta sen ei tarvitsisi myöhemmin maksaa kenellekään korvauksia virheistään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa