Minilex - Lakipuhelin

Avoin vai rajoitettu menettely


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Hyvin usein julkisissa hankinnoissa käytetään avointa menettelyä, jossa kenen tahansa, joka täyttää tarjouskilpailuun valitsemisen perusteet, tarjous otetaan mukaan tarjousvertailuun. Hankintayksikkö ei rajoita tarjouskilpailuun osallistuvien tahojen määrää ja hankinnasta ilmoitetaan julkisesti. Tämä on tarkoituksenmukaista hankinnoissa, joissa hankintayksikkö ei voi etukäteen tietää, ketkä ovat potentiaalisia tarjouksentekijöitä. Hankintayksikkö voi ilmoituksensa ohella myös lähettää tarjouspyyntöjä tahoille, jotka olisivat sopivia hankintaan..

Rajoitettu menettely puolestaan tarkoittaa hankinnasta ilmoittamista vain rajoitetulle piirille tarjoajia. Hankintayksikkö on tarjouspyyntöä laatiessaan arvioinut tiettyjen toimittajien olevan kyvykkäitä ja luotettavia suorittamaan kyseinen hankinta ja olettaa näiden olevan valmiita tekemään kilpailukykyisen tarjouksen. Rajoitetussa menettelyssä on kaksi vaihetta. Ensiksi hankintayksikkö julkaisee hankinnasta ilmoituksen, johon toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Osallistumishakemuksen jättäneiden joukosta hankintayksikkö sitten valitsee ne yritykset, joille tarjouspyyntö lähetetään ja jotka voivat tehdä tarjouksen. Tarjouskilpailuun on kuitenkin pyydettävä riittävä määrä toimittajia tapauskohtaisen harkinnan mukaan.

Julkisessa hankinnassa on ensisijaisesti käytettävä joko avointa tai rajoitettua menettelyä, oli kyseessä sitten kansallinen tai EU:n kynnysarvot ylittävä hankintamenettely. Muut hankintamenettelyt, kuten suorahankinta tai neuvottelumenettely, ovat mahdollista vain tietyin edellytyksin. Luonnollisesti hankinnan tekijä eli hankintayksikkö päättää itse, mitä menettelyä se käyttää julkisissa hankinnoissaan.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa