Minilex - Lakipuhelin

Muut keinot hankintamenettelyn korjaamiseksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Markkinaoikeuden keinovalikoimaan kuuluvien reaalikeinojen, hyvitys- ja seuraamusmaksujen, tehottomuusseuraamuksen ja vahingonkorvausvaatimuksen ohella on lisäksi on muitakin keinoja, joilla virheelliseen hankintamenettely voidaan pyrkiä korjaamaan. Tarjoaja tai ehdokas voi nimittäin tehdä toimenpidepyynnön Euroopan komissiolle, jos sen mielestä jäsenvaltio tai sen viranomaiset rikkovat hankinnoissaan EU-oikeutta. Tämän jälkeen komissio voi huomauttaa jäsenvaltiota mahdollisesta rikkomuksesta ja vaatia menettelyn korjaamista. Mikäli tämä ei auta, komissio voi nostaa EU:n tuomioistuimessa sopimusrikkomuskanteen jäsenvaltiota vastaan. Jos jäsenvaltio ei noudata tuomioistuimenkaan päätöstä, voidaan jäsenvaltiolle määrätä sakkoja maksettavaksi.

Mainittakoon, että markkinaoikeus on yleensä se taho, jolta haetaan ensimmäiseksi muutosta hankintamenettelyyn tai hyvitystä virheellisen hankintamenettelyn johdosta. Markkinaoikeuden päätöksestä voi valittaa taasen korkeimpaan hallinto-oikeuteen kaikista muista markkinaoikeuden päätöksistä paitsi väliaikaisista määräyksistä. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan, eli esimerkiksi asiaan, joka koskee hankintamenettelyä, ei saa hakea muutosta valittamalla kuntalain tai hallintokäyttölain nojalla.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Lisäksi on olemassa hankintaoikaisu, jonka myötä hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan. Hankintayksikkö voi täten ratkaista asian uudelleen hankintaoikaisun myötä, jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu on virheellinen. Hankintaoikaisun tekee siis hankintayksikkö itse omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Hankintaoikaisu on varsin joustava ja nopea menettely, ja se soveltuu myös hankintalain ulkopuolelle jääviin hankintoihin. Se ei ole pakollinen esivaihe ennen markkinaoikeuteen valittamista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa