Minilex - Lakipuhelin

Hankintamenettelyn vaatimukset: Avoimuus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Hankintamenettelyn on oltava avointa ja tarjoajien ennakoitavissa olevaa. Avoimuudella tarkoitetaan muun muassa hankintamenettelyn julkisuutta hankintailmoituksen julkistamisesta aina hankintaprosessin loppuun saakka. Avoimuusperiaate perustuu Suomessa yleisesti tunnustettuihin hallinnon avoimuutta koskeviin vaatimuksiin sekä EY:n perustamissopimukseen liittyvään oikeuskäytäntöön.

Avoimuusperiaate edellyttää esimerkiksi, että hankinnasta ilmoitetaan julkisesti ja että hankintamenettelyä koskevia tietoja ei salata. Avoimuusvaatimukseen nimittäin kuuluu hankintapäätösten riittävä perusteluvelvollisuus, sillä kirjallisesta päätöksestä on käytävä ilmi esimerkiksi tarjouksen hylkäämisen perusteet ja muut olennaiset päätökseen vaikuttaneet seikat. Lisäksi avoimuus edellyttää, että tarjouskilpailuun osallistuneille tiedotetaan tarjouskilpailun ratkaisemisesta ja että hankintaa koskevat asiakirjat pidetään lähtökohtaisesti julkisina. Kaikki asiakirjat eivät luonnollisesti ole julkisia, sillä avoimuusperiaate ei ulotu esimerkiksi sellaisiin asiakirjoihin, jotka sisältävät esimerkiksi tarjoukseen osallistuneiden yritysten liikesalaisuuksia.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »