Minilex - Lakipuhelin

Kynnysarvojen merkitys julkisissa hankinnoissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hankintamenettelyä koskevat vaatimukset poikkeavat toisistaan hankinnan rahallisen arvon perusteella. Julkiset hankinnat jaetaan kolmeen eri luokkaan hankinnan arvon mukaan, ja jokaisella eri luokalla on omat menettelysäännöksensä. Ensinnäkin on ne rahallisesti suurimpien hankintojen luokka, johon kuuluvat ne hankinnat, jotka ylittävät EU:n kynnysarvon mukaiset arvorajat. Seuraavaan luokkaan kuuluvat ne hankinnat, jotka ylittävät kansalliset kynnysarvot, mutta eivät EU-kynnysarvoja. Viimeiseen kategoriaan kuuluvat ne rahamäärällisesti pienet hankinnat, jotka eivät täytä kansallisen kynnysarvojen mukaisia rajoja.

EU- kynnysarvojen ylittävistä hankinnoista eli EU- hankinnoista on julkaistava EU:n laajuinen hankintailmoitus ja hankinnoissa on noudatettava lisäksi tiettyjä määräaikoja. EU- hankinnat ovat rahamääräisesti suurimpia, joten niiden hankintamenettely on myös säännelty tarkasti. EU-kynnysarvot ovat erilaisia riippuen hankintatyypistä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Kansalliset kynnysarvot ylittävät, mutta EU-kynnysarvot alittavat hankinnat ovat ns. kansallisia hankintoja. Kansallisia hankintoja koskevat menettelytavat ovat hieman joustavampia kuin EU-hankkeiden, ja merkittävä ero on esimerkiksi siinä, ettei kansallisiin hankintoihin liity yhtä paljon määräaikoja koskevia vaatimuksia.

Kansalliset kynnysarvot ja EU:n kynnysarvot ovat määritelty hankintalaissa. Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat ovat ns. vähäisiä hankintoja ja ne on rajattu pois hankintalain soveltamisesta. Hankintalain sääntelemän hankintamenettelyn on katsottu olevan liian raskas ja aikaa vievä menettely silloin, kun kyseessä ovat vähäisemmät hankinnat eli hankinnat, joiden euromäärän katsotaan olevan vähäinen. Hankintalain soveltamista tällaisiin hankintoihin ei kuitenkaan ole estetty, mikäli hankintayksikkö haluaa välttämättä noudattaa hankintalain mukaista menettelyä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa