Minilex - Lakipuhelin

Tarjoukselle asetetut vaatimukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tarjousten on oltava kirjallisia sekä niiden tulee vastata tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia. Näin esitettynä vaatimusten lista ei ole siis kovinkaan pitkä, mutta olennainen kohta vaatimuksissa onkin nimenomaan se, että tarjous on oltava tarjouspyynnön mukainen. Hankintayksikköhän tekee tarjouspyynnön aina hankinnan kohteen ja muutenkin hankinnan sisällön mukaisesti, joten jotkin tarjouspyynnöt voivat vaativat huomattavan laajoja teknisiä selvityksiä ja muita asiakirjoja tarjoajilta. Tarjoajien on tällöin luovutettava halutut selvitykset ja asiakirjat, mikäli he mielivät saada hankinnan itselleen. Muutoin tarjoajien vapaassa harkinnassa on päättää, minkälaisen tarjouksen he haluavat jättää. Selkeys on myös olennainen kriteeri, jotta hankintayksikkö voi ymmärtää tarjouksen sisällön ja siten vertailla tarjousta kilpaileviin tarjouksiin.

Tarjouspyynnössä ilmoitetaan aina määräaika, johonka mennessä tarjoukset on toimitettava. Määräaikaa on luonnollisesti noudatettava tai muuten tarjoukset pääsääntöisesti hylätään myöhästymisen perusteella. Toinen vaatimus tarjoukselle on myös se, että se on toimitettava tarjouspyynnössä ilmotettuun osoitteeseen. Tarjouspyynnössä on myös ilmoitettu kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava. Jos hankintayksikkö on esimerkiksi pyytänyt toimittamaan tarjoukset suomen tai englannin kielellä, on riski hylkäykselle hyvin korkea, jos tarjoaja laatiikin tarjouksensa swahilin kielellä.

Tarjouksessa on myös osoitettava, että tarjoaja täyttää ne taloudelliset, tekniset, ammatilliset ja muut mahdolliset vaatimukset, jotka hankintayksikkö on tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa asettanut tarjoajille. Tarjoajien on myös otettava huomioon tarjouksia laatiessaan hankintayksikön ilmoittama valintaperuste (alin hinta tai kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous) sekä vertailuperusteet painotuksineen, kun valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Tarjouspyynnössä voi myös olla muita tietoja, joilla on olennaista merkitystä tarjouksen laatimiseen. Tarjouspyyntöä lukiessa onkin syytä olla tarkkana, jotta kaikki olennaiset vaatimukset tulee huomatuksi. Kunhan tarjoaja muistaa tehdä hakemuksena kirjallisesti määräaikaan mennessä ja noudattaa muutoinkin tarjouspyynnön ja/tai hankintailmoituksen asettamia vaatimuksia, niin tarjouksenkin pitäisi päästä läpi hankintayksikön ensimmäisestä seulasta, jossa tutkitaan muun muassa, onko tarjous tarjouspyynnön mukainen. Lopullinen valinta onkin sitten itse tarjouksesta kiinni.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa