Minilex - Lakipuhelin

Tarjousvertailu julkisissa hankinnoissa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Tarjousvertailu on saatujen tarjousten vertailua sen selvittämiseksi, mikä tarjouksista vastaa eniten hankintayksikön tarjouspyynnössä edellyttämiä kriteereitä. Tarjousvertailuun otetaan mukaan vain ne tarjoukset, jotka ovat tarjouspyynnön mukaisia sekä muodollisesti että sisällöllisesti ja joiden tarjoajat täyttävät hankintayksikön asettamat kelpoisuusvaatimukset. Tarjouksia on luonnollisesti kohdeltava siten, että muun muassa tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet toteutuvat.

Tarjousten vertailu on tehtävä ennalta ilmoitetun valintaperusteen mukaisesti. Hankintayksikön on nimittäin hyväksyttävä tarjouksista se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Jos valintaperusteena on halvin hinta, suoritetaan vertailu ja lopullinen valinta hinnan perusteella. Jos kokonaistaloudellista edullisuutta käytetään valintaperusteena, on tarjouksen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden liityttävä hankinnan kohteeseen sekä mahdollistettava tarjousten puolueeton arviointi. Myös vertailuperusteet tärkeysjärjestyksineen on ilmoitettava ennakkoon, yleensä hankintailmoituksessa ja/tai tarjouspyynnössä. Käytettävät vertailuperusteet riippuvat hankinnan kohteesta ja hankintayksiköstä, mutta esimerkiksi laatu, hinta, tekniset ansiot, esteettiset ominaisuudet ja ympäristöystävällisyys voivat olla vertailuperusteina julkisissa hankinnoissa.

Hankintayksikön on tehtävä tarjousvertailun lopputuloksesta eli käytännössä valinnastaan kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Päätöksessä on muun muassa käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, kuten ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty. Hankintapäätös on tehtävä mahdollisimman selkeästi, perustellusti ja avoimuuden periaatetta noudattaen, jotta muun muassa rannalle jääneet tarjoajat voivat arvioida muun muassa sitä, onko hankintayksikkö toiminut lain kirjaimen mukaisesti hankinnassaan.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa