Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän mahdollisuus pitää opintovapaata

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Opintovapaa on vapaa, joka on annettu koulutusta tai opiskelua varten. Opintovapaa eroaakin muun muassa tavallisesta vuosilomasta tai vuorotteluvapaasta siten, että sen aikana on tarkoitus suorittaa opintoja. Opintovapaata voi pääsääntöisesti saada työntekijä, joka on ollut vähintään vuoden verran töissä saman työnantajan palveluksessa. Opintovapaan pituus voi puolestaan olla enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana.

Opintovapaa myönnetään antamalla työntekijälle etukäteen määrättynä aikana yksi tai yhdenjaksoisesti useampia kokonaisia vapaapäiviä tai myöntämällä osia työpäivästä vapaaksi. Opintovapaa voidaan muodostaa myös useasta vapaajaksosta, joiden välillä työntekijä on työssä. Opintovapaata, joka kestää yli viisi työpäivää, on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista. Jos opintovapaata haetaan enintään viideksi työpäiväksi, on hakemus tehtävä työnantajalle vähintään 15 päivää ennen suunnitellun opintojakson alkamista, jollei työnantaja ja työntekijä muuta sovi. Hakemus voidaan tällöin tehdä suullisesti tai kirjallisesti.

Opintovapaan edellytyksenä ja määrittelevänä tekijänä on se, että työntekijä itse vapaaehtoisesti hakeutuu koulutukseen. Opintovapaa on palkaton vapaa, jollei toisin ole sovittu. Vaikka opintovapaan aikana työntekijän työsuhde jatkuu, poistuu työntekijän työntekovelvollisuus ja siten myös työnantajan palkanmaksuvelvollisuus keskeytyy. Opintovapaalla oleva voi kuitenkin saada aikuiskoulutustukea, mikäli aikuiskoulutustuen saamista koskevat ehdot täyttyvät.

Työnantajan määräyksestä tapahtuvaa koulutusta ei kuitenkaan lueta opintovapaan aikaiseksi koulutukseksi, eikä työntekijä tarvitse sitä varten opintovapaata. Työnantajan määräyksestä toteutettava koulutus ei myöskään poista oikeutta työntekijän opintovapaaseen. Onkin syytä huomata ero omatoimisen, opintovapaaseen oikeuttavan opiskelun ja viimekädessä työnantajan päätökseen perustuvan niin sanotun velvoiteopiskelun, välillä. Opintovapaan aikaisen opiskelun erona velvoiteopiskeluun on lisäksi se, että velvoiteopiskelun aikana työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa ja korvaa muun muassa matkakulut. Työntekijän suostumuksella työnantajan määräämä koulutus voidaan kuitenkin suorittaa opintovapaan aikana.

Opintovapaata voidaan myöntää pääsääntöisesti julkisen valvonnan alaista koulutusta eli esimerkiksi valtion ja kunnan järjestämää koulutusta varten. Opintovapaata voi myös saada esimerkiksi ammattiyhdistyskoulutukseen. Opintovapaan perusteeksi hyväksyttävä koulutus tai opiskelu voi käsittää esimerkiksi opetuksen seuraamista, koetilaisuuteen osallistumista ja opetussuunnitelmiin kuuluvaa ohjattua käytännön harjoittelua.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa