Minilex - Lakipuhelin

Työnantajan takaisinottovelvollisuuden täyttäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaisinottovelvollisuuden täyttäminen edellyttää työnantajalta ensinnäkin yhteistyötä työvoimatoimiston kanssa. Työnantajan onkin tiedusteltava työvoimatoimistolta, onko irtisanottuja työntekijöitä työnhakijoina. Työnantajan on tehtävä tiedustelu sen alueen työvoimatoimistolta, jonka alueella työtä on ilmaantunut. Työnantaja on oikeutettu luottamaan työvoimatoimiston antamiin tietoihin työnhakijoista, joten työnantaja on täyttänyt takaisinottovelvollisuuden, vaikka työvoimatoimisto virheellisesti ilmoittaa, ettei työnhakijoita löydy tapauksessa, jossa työnhakijoita tosiasiassa olisikin. Vapautuminen kuitenkin edellyttää työnantajalta vilpitöntä mieltä.

Takaisinottovelvollisuutta täyttäessään työnantaja voi joutua tekemään valinnan sen suhteen, kenelle työnhakijalle työtä tarjotaan. Työn tarjoamisessa onkin noudatettava syrjimättömyyden ja tasapuolisuuden vaatimuksia. Tapauksessa, jossa työtä ilmaantuu, tulee takaisinottovelvollisuus täyttää tarjoamalla irtisanotulle työntekijälle työtä, mikäli tämä on työnhakijana. Tarjottavan työn tulee olla samaa tai samankaltaista, kuin mistä työntekijä irtisanottiin, ja lisäksi työtarjouksen tulee olla asiallinen ja vakava tarjous. Työntekijä tosin voi kieltäytyä ottamasta vastaan tarjottua työtä, ja jos kieltäytymiseen on ollut perusteltu syy, työnantaja ei välty työntarjoamisvelvollisuudeltaan. Tällöin uusien töiden ilmetessä myöhemmin tulee työnantajan tarjota niitäkin. Perusteltuna syynä ei voida pitää aiemmasta työstä poikkeavia ehtoja, sillä työnantaja voi asiallisin perustein tarjota työtä, jonka ehdot poikkeavat aiemman työn ehdoista, kunhan ne täyttävät lakien ja työehtosopimusten vaatimukset.

Takaisinottovelvollisuuteen liittyvän työn tarjoamisvelvollisuus ei ole yhtä laajaa kuin työn tarjoaminen uudelleensijoittamisvelvollisuuden osalta, koska takaisinottovelvollisuuteen ei sisälly koulutusvelvollisuutta. Toisaalta, jos esimerkiksi työmenetelmät ovat irtisanomisen jälkeen muuttuneet, tulee työnantajan järjestää tarvittava perehdytys työhön. Erityistapauksissa tarjottuun työhön voi sisältyä myös koeaika, mutta kyseessä on tällöin poikkeuksellinen tilanne.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa