Minilex - Lakipuhelin

Edellytykset takaisinottovelvollisuudelle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työsuhteeseen perustuvat velvoitteet ja oikeudet pääsääntöisesti päättyvät työsuhteen päättyessä, mutta työnantajan takaisinottovelvoite voi velvoittaa häntä vielä työsuhteen päätyttyäkin. Työnantajalla on takaisinottovelvollisuus, joka kohdistuu työntekijöihin, jotka on irtisanottu taloudellisella ja tuotannollisella perusteella sekä saneerausmenettelyn yhteydessä.

Työnantajan takaisinottovelvollisuuden syntyminen edellyttää, että:

  1. työnantaja on irtisanonut työntekijän muusta kuin hänen henkilöstään johtuvasta syystä (eli työntekijä on irtisanottu taloudellisella ja tuotannollisella perusteella) 
  2. työnantaja tarvitsee lisätyövoimaa samoihin / samankaltaisiin tehtäviin, joita työntekijä työsuhteensa aikana teki ja
  3. takaisinottovelvollisuuden piirissä oleva työntekijä etsii edelleen työtä. 

Työnantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Irtisanomisperusteet ovat tarkkaan laissa säänneltyjä. Työsopimus voidaan irtisanoa muun muassa, jos työntekijä on vakavasti rikkonut työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteita taikka jos työnantaja asetetaan konkurssiin.

Työsopimus voidaan irtisanoa taloudellisista ja tuotannollisista syistä, jos tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työsopimusta ei kuitenkaan saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin. Irtisanominen on tietyin edellytyksin sallittua myös saneerausmenettelyn yhteydessä. Tällöin irtisanomisaika on kaksi kuukautta. Työntekijä voidaan irtisanoa saneerausmenettelyn yhteydessä, jos suoritetaan sellainen järjestely tai toimenpide, joka on välttämätön konkurssin torjumiseksi ja jonka vuoksi työ lakkaa tai vähenee olennaisesti ja pysyvästi. Lisäksi irtisanominen on saneerausmenettelyn yhteydessä sallittua, jos perusteena on vahvistetun saneerausohjelman mukainen toimenpide, jonka vuoksi työ lakkaa tai vähenee, tai perusteena on vahvistetussa saneerausohjelmassa todetusta taloudellisesta syystä johtuva järjestely, joka edellyttää työvoiman vähentämistä.

Takaisinottovelvollisuudella tarkoitetaan työnantajan velvollisuuttaa ottaa irtisanottu työntekijä takaisin töihin tietyissä tilanteissa. Työnantajan on tarjottava työtä edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos työntekijä on irtisanottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä tai saneerausmenettelyn yhteydessä. Takaisinottovelvollisuus koskee samaa tai samankaltaista tehtävää, jota irtisanottu työntekijä oli tehnyt, ja takaisinottoaika on neljä kuukautta irtisanomisesta. Takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta, jos työsuhde on ennen irtisanomista jatkunut keskeytyksettä vähintään 12 vuotta. Edellytyksenä takaisinottovelvollisuudelle on työnantajan tosiasiallinen tarve työntekijälle näihin tehtäviin. Käytännössä siis takaisinottovelvollisuus tarkoittaa irtisanotun työntekijän etuoikeutta tarjolla olevaan työhön verrattuna työnantajayrityksen ulkopuolisiin työnhakijoihin. Etusijaa ei kuitenkaan synny vielä työsuhteessa oleviin työntekijöihin nähden, ja siten esimerkiksi lomautetulla työntekijällä on etusija irtisanottuun nähden. 

Jotta työnhakija kuuluisi kyseisen velvoitteen piiriin, on hänen oltava ilmoittautunut työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Työttömänä ei kuitenkaan tarvitse olla, vaan pelkkä työnhakijaksi ilmoittautuminen riittää. Työnantaja täyttää takaisinottovelvoitteensa tiedustelemalla paikalliselta työ- ja elinkeinotoimistolta, onko irtisanottuja työntekijöitä työnhakijoina. Irtisanottujen työntekijöiden keskinäisestä etuoikeudesta työhön ei ole säädetty laissa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Kuuluakseen takaisinotettaviin työntekijöihin, on ilmoittauduttava työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]