Minilex - Lakipuhelin

Edellytykset takaisinottovelvollisuudelle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaisinottovelvollisuudella tarkoitetaan työnantajan velvollisuutta ottaa työntekijä takaisin töihin työsuhteen jo päätyttyä. Takaisinottovelvollisuus tulee työnantajaa sitovaksi ensinnäkin silloin, kun irtisanominen on tapahtunut taloudellisin tai tuotannollisin taikka toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvin irtisanomisperustein. Toiseksi työnantajaa sitoo takaisinottovelvollisuus, jos työntekijä on irtisanottu yrityssaneerauksen yhteydessä. Velvollisuus tarjota osa-aikatyöntekijöille työtä menee kuitenkin työnantajan takaisinottovelvollisuuteen edelle. Lisätietoja velvollisuudesta tarjota osa-aikatyöntekijöille työtä voit kysyä juristeiltamme.

Takaisinottovelvollisuutta ei ole silloin, jos työnantaja on irtisanonut työntekijän henkilökohtaisin syin tai työnantajan kuoleman tai konkurssin perusteella, eikä silloin, jos työsuhde on päätetty purkamalla. Myöskään määräaikaisiin työsuhteisiin ei takaisinottovelvollisuus ulotu, ellei kyseessä ole sellainen erityislaatuinen määräaikainen työsopimus, joka on mahdollista irtisanoa esimerkiksi taloudellisin syin. Takaisinottovelvollisuutta ei ole silloinkaan, jos työntekijä on itse irtisanonut työsopimuksen tai silloin, kun työsuhde on lopetettu yhteisellä sopimuksella.

Takaisinottovelvollisuudelle on edellytyksenä vielä se, että irtisanottu työntekijä on työnhakijana työvoimatoimistossa. Välttämättä työntekijän ei kuitenkaan tarvitse olla työttömänä takaisinottovelvollisuuden aikana.

Takaisinottovelvollisuus kestää pituudeltaan yhdeksän kuukautta siitä lukien, kun työsuhde on päättynyt. Takaisinottovelvollisuuden perusteella työnantajan on tarjottava irtisanotulle työntekijälle tänä aikana työtä, jos työnantajalla ilmenee työvoiman tarvetta. Työvoiman tarpeen tulee ilmetä samassa tai samanlaisissa tehtävissä kuin mistä työntekijä on irtisanottu. Tehtävän nimikkeellä ei tällöin ole merkitystä, vaan takaisinottovelvollisuuden ratkaisee tehtävien samankaltaisuus. Takaisinottovelvollisuus koskee myös yrityksen liikkeen luovutuksessa saanutta uutta omistajaa, kun luovuttaja on irtisanonut työntekijän työsopimuksen päättymään ennen luovutushetkeä

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa