Minilex - Lakipuhelin

Laiton irtisanominen ja takaisinottovelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy usein toisen osapuolen irtisanomiseen. Laiton irtisanominen on kyseessä, jos työnantaja irtisanoo työntekijän ilman työsopimuslain mukaista irtisanomisperustetta eli asiallista ja painavaa syytä. Työntekijältä vastaavanlaista irtisanomisperustetta ei edellytetä. Laittomasta irtisanomisesta työnantaja voidaan määrätä maksamaan korvausta työntekijälle vähintään kolmen kuukauden ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Luottamusmiehelle ja –valtuutetulle korvauksen enimmäismäärä on 30 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Oikeuskäytännön perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että vain harvoissa tapauksissa korvauksien enimmäismäärät ovat tulleet kyseeseen.

Laittoman irtisanomisen perusteella työsuhdetta ei voida palauttaa, elleivät työnantaja ja työntekijä niin keskenään sovi. Korvauksen määrään vaikuttavat mm. työsuhteen kesto, työntekijän ikä ja mahdollisuudet saada ammattiaan vastaavaa työtä. Korvauksena voi siis tulla kyseeseen vain rahallinen korvaus. Oikeus korvaukseen on myös silloin, kun työntekijä on itse joutunut purkamaan työsopimuksen työnantajan sopimusrikkomuksen johdosta. Työntekijän tulee vaatia korvausta työnantajan maksettavaksi, elleivät työntekijä ja työnantaja sovi asiasta keskenään.

Irtisanomisen syy voi olla joko työntekijään liittyvä tai yrityksen taloudelliseen tai tuotannolliseen syyhyn perustuva. Yksilöön perustuva syy voi olla muun muassa työnantajan määräysten laiminlyönti tai lainvastainen menettely työtehtäviä hoitaessa. Tuotannollisten ja taloudellisten syiden eli toisin sanoen YT-menettelyn perusteella irtisanominen on hyväksyttävää vain, jos työnantajan tarjottavissa oleva työ vähenee olennaisesti ja pysyvästi. Väliaikainen työn väheneminen ei näin ollen oikeuta työntekijän irtisanomiseen tuotannollisten ja taloudellisten syiden perusteella.

Takaisinottovelvollisuus

Työantajalla on työsopimuslain perusteella velvollisuus tarjota samaa tai samankaltaista työtä tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanotulle työntekijälle, joka on työn tarjoamisen hetkellä työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Työnantajan velvoite ulottuu neljään kuukauteen irtisanomishetkestä, ja työn on oltava samaa tai samankaltaista kuin irtisanomishetkellä. Jos työsuhde oli kestänyt keskeytyksettä vähintään 12 vuotta, on takaisinottoaika irtisanotun työntekijän kohdalla kuusi kuukautta. Ennen vuoden 2017 työsopimuslain uudistusta takaisinottoaika oli 9 kuukautta. Takaisinottovelvollisuuden piirissä oleva irtisanottu työntekijä on etuoikeutettu tarjolla olevaan työhön suhteessa muihin työnhakijoihin. Oikeuskäytännön perusteella työnantaja voidaan tuomita maksamaan korvauksia työntekijälle takaisinottovelvoitteen laiminlyönnistä.

Suosittelemme olemaan yhteydessä lakimieheen epäillyn laittoman työsuhteen päättämisen tilanteissa sekä keskustelemaan mahdollisen korvauksen määrästä.

 

Yhteenveto

 

 • Jos työnantaja irtisanoo työntekijän ilman työsopimuslain mukaista asiallista ja painavaa syytä kyseessä on laiton irtisanominen.
 • Työntekijä voi irtisanoa työsopimuksen ilman perusteita 
 • Työnantaja voi irtisanoa työntekijän vain tuotannollisin ja taloudellisin tai työntekijään liittyvien henkilökohtaisten syiden takia. 
 • Työnantaja voidaan määrätä maksamaan korvauksia työntekijälle vähintään kolmen kuukauden ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava määrä laittomasta irtisanomisesta. 
 • Luottamusmiehelle ja – valtuutetulle korvauksen enimmäismäärä on 30 kuukauden palkkaa vastaava määrä. 
 • Laittoman irtisanomisen perusteella työsuhdetta ei voida palauttaa ilman osapuolten keskinäistä sopimusta. 
 • Työntekijällä on oikeus korvaukseen myös silloin, kun työntekijä on itse joutunut purkamaan työsopimuksen työnantajan sopimusrikkomuksen takia.
 • Korvauksen määrään vaikuttaa mm. työsuhteen kesto, työntekijän ikä, sekä mahdollisuudet saada ammattiaan vastaavaa työtä. 
 • Työntekijällä on velvollisuus vaatia korvausta työnantajalta, ellei toisin ole sovittu. 
 • Mikäli työnantaja on irtisanonut työntekijän tuotannollisin ja taloudellisin syin, tulee työnantajan työsopimuslain velvoittamana tarjota samaa tai samankaltaista työtä irtisanotulle työntekijälle, joka on työn tarjoamisen hetkellä työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. 
 • Takaisinottovelvoite kestää neljä kuukautta paitsi silloin kun työsuhde on kestänyt vähintään 12 vuotta, jolloin takaisinottoaika on kuusi kuukautta. 
 • Takaisinottovelvollisuuden piirissä oleva irtisanottu työntekijä on etuoikeutettu tarjolla olevaan työhön muihin työnhakijoihin nähden. 
 • Työnantajan rikkoessa takaisinottovelvollisuuttaan irtisanottu työntekijä on oikeutettu korvauksiin. 

 

Summary in English

 

 • An employee can terminate the employment contract without reasons.
 • An employer can dismiss an employee only for productive and financial reasons or for personal reasons related to the employee.
 • An employer can be ordered to pay compensation to the dismissed employee in an amount equivalent to at least three months and no more than 24 months' salary for illegal dismissal.
 • The maximum amount of compensation for the workers’ representative and authorized representative is the amount corresponding to 30 months' salary.
 • In the case of illegal dismissal, the employment relationship cannot be reinstated without a mutual agreement between the parties.
 • An employee has the right to compensation even when the employee themselves have had to dismiss the employment contract due to the employer's breach of contract.
 • The amount of compensation is affected by e.g. the duration of the employment relationship, the employee's age, and the possibilities of getting a job corresponding to their profession.
 • An employee has an obligation to demand compensation from the employer, unless otherwise agreed.
 • If an employer has dismissed an employee for production and financial reasons, the employer must, as required by the Employment Contracts Act, offer the same or similar work to the dismissed employee who, at the time of the job offer, is an unemployed job seeker at the employment office.
 • The reinstatement obligation lasts four months, except when the employment relationship has lasted at least 12 years, in which case the reinstatement period is six months.
 • A dismissed employee who is subject to the reinstatement obligation has priority over other job applicants for the available job.
 • If an employer violates their reinstatement obligation, the dismissed employee is entitled to compensation.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

 • Työntekijälle maksettavaan korvaukseen kohdistuu eräitä vähennyksiä, joista tarkempaa tietoa saat ammattitaitoisilta lakimiehiltämme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]