Minilex - Lakipuhelin

Takaisinottovelvollisuuden rikkominen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työnantajalle voi syntyä takaisinottovelvollisuus aiemmin irtisanomaansa työntekijää kohtaan. Takaisinottovelvollisuus on voimassa silloin, kun työntekijä on irtisanottu tuotannollisin ja taloudellisin perustein tai saneerausmenettelyn yhteydessä. Lisäedellytyksenä on, että työnantajalla on tarvetta työntekijälle samaan työhön tai saman luonteisiin tehtäviin, jollaisia irtisanottu työntekijä oli myös aiemmin tehnyt. Takaisinottovelvollisuus koskee myös liikkeen luovutuksensaajaa, kun luovuttaja on irtisanonut työntekijän työsopimuksen päättymään ennen luovutushetkeä. Työntekijän tulee myös olla ilmoittautunut työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistossa. 

Takaisinottovelvollisuuden täyttäminen

Työnantajan tulee itse olla aktiivinen ja tarjota työtä suoraan joko entiselle työntekijälle, taikka tiedustella työvoimatoimistosta, onko irtisanottu työntekijä vielä työttömänä ja tarjota hänelle työtä työvoimatoimiston kautta. Mikäli työnantaja ei tiedustele paikallisesta työvoimaviranomaisesta tietoa, vaikka hän tietäisi työntekijän olevan uudessa työssä, ei hän täytä takaisinottovelvollisuutensa sislätämiä vaatimuksia.

Takaisinottovelvollisuuden laiminlyönyt työnantaja on korvausvelvollinen työntekijälle aiheutuneesta vahingosta. Takaisinottovelvollisuus on työsopimuslakiin perustuva pakottava velvoite, joka ei kuitenkaan velvoita työntekijää, jolla säilyy oikeus työstä kieltäytymiseen. Vanhalle työntekijälle tulisi tarjota sopivaa työtä ensimmäisenä ja vasta sen jälkeen, jos työntekijä kieltäytyy, työtä saa tarjota muille työpaikan ulkopuolisille hakijoille. Muun muassa korkein oikeus on todennut, että työntekijä ei ennen työsuhteensa päättymistä voi sitovasti luopua takaisinottovelvollisuuteen perustuvista oikeuksistaan. Työnantajalla on kuitenkin yleensä takaisinottovelvollisuudestaan huolimatta oikeus käyttää vuokratyövoimaa ja ottaa harjoittelija, ilman että kyseessä olisi takaisinottovelvollisuuden rikkomus. Takaisinottovelvollisuuden rikkomisesta ei ole kyse myöskään, kun paikka täytetään sisäisin siirroin, jolloin uutta henkilöä ei palkata. 

Milloin ei ole takaisinottovelvollisuutta

Poikkeuksellisesti takaisinottovelvollisuutta ei ole kun työsuhde on päättynyt työnantajan konkurssin tai kuoleman johdosta. Samoin työnantajan ei tarvitse palkata henkilöä, jonka työsuhde on purettu tai jos työntekijä on irtisanoutunut työstään itse. Kolmanneksi takaisinottovelvollisuutta ei synny työntekijää kohtaan, joka on ollut määräaikaisessa työsuhteessa. Huomionarvoista on myös, että työtä on ennen irtisanottua tarjottava mahdollisille lomautetuille työntekijöille takaisinottovelvollisuudesta huolimatta.

Takaisinottovelvollisuutta ei ole lisäksi silloin, kun uuteen työhön perehdyttäminen tai työnhaku veisi kauemman aikaa kuin kyseinen työ kestää. Siten takaisinottovelvollisuus voi syrjäytyä esimerkiksi kiireellisen todellisen tarpeen vuoksi.

Maksettava korvaus

Työnantajan on korvattava työntekijälle aiheuttamansa vahinko, mikäli hänen voidaan katsoa tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoneen lainmukaisia velvollisuuksiaan. Takaisinottovelvollisuuden kohdalla työnantajan vastuu ulottuu myös entiseen työntekijään. Vahingonkorvausvelvollisuus voi siis tulla kysymykseen, vaikka työsuhde on päättynyt, jolloin kyse ei sinänsä ole enää työnantajasta ja tämän välittömästä alaisesta. Vahingonkorvausvastuu edellyttää myös syy-yhteyttä takaisinottovelvollisuuden laiminlyömisen ja työnantajalle aiheutuneen vahingon välillä. Vahingonkorvauksen saaminen edellyttää työntekijäpuolen nostamaa vahingonkorvauskannetta. Korvauksesta maksetaan veroa tuloverolain mukaisesti, eikä se ole verovapaata vahingonkorvausta.

Vahingonkorvausoikeudelliset kysymykset voivat olla monimutkaisia. Korvausvastuu takaisinottotilanteessa voi riippua muun muassa siitä, kuinka työnantaja on konkreettisesti esittänyt työtarjouksen entiselle työntekijälle. Lakimies voi auttaa selvittämään, onko tietyssä yksittäistapauksessa perusteita vahingonkorvauskanteen nostamiselle.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Työnantajan on aina tiedusteltava TE-toimistolta sitä, onko hänen irtisanomansa työntekijä siellä kirjoilla työnhakijana.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]