Minilex - Lakipuhelin

Työasuntovähennys tuloverotuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos verovelvollisella on vakituisen asunnon lisäksi niin kutsuttu työasunto, verovelvollinen on oikeutetu työasuntovähennykseen.

Vähennys voidaan tehdä, mikäli verovelvollinen on varsinaisen työpaikkansa sijainnin vuoksi vuokrannut käyttöönsä toisen asunnon, ja verovelvollisella on myös toinen asunto, jossa hän puolisonsa tai alaikäisen lapsensa kanssa vakituisesti asuu. Myös yksin asuva verovelvollinen voi saada vähennyksen. Vähennyksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi se, että vakituinen asunto sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä työasunnosta ja siitä varsinaisesta työpaikasta, jonka sijainnin vuoksi työasunto on hankittu.

Verovelvollisen tulonhankkimiskuluina vähennetään 250 euroa jokaista sellaista täyttä kalenterikuukautta kohti, jolloin hänellä on ollut kaksi asuntoa. Vähennyksenä myönnetään enintään verovelvollisen työasunnosta maksamaa vuokraa vastaava määrä. Mikäli verovelvollinen on varsinaisen työpaikkansa sijainnin vuoksi saanut työnantajalta asuntoedun, myönnetään vähennyksenä enintään asunnon luontoisetuarvoa vastaava määrä.

Työasuntovähennystä ei myönnetä, mikäli verovelvollinen on saanut toisella paikkakunnalla asumiseen liittyvää verovapaata korvausta taikka etuutta, tai mikäli verovelvollinen on muun säännöksen nojalla vähentänyt asunnon käyttöön liittyviä kustannuksia verovuodelta toimitetussa verotuksessaan. Kotitalousvähennys sen sijaan ei estä työasuntovähennyksen myöntämistä.

On mahdollista, että työasuntovähennyksen edellytykset täyttyvät molempien puolisoiden osalta. Jos molemmat puolisot ovat tätä vähennystä vaatineet, myönnetään vähennys sille puolisolle, jonka puhdas ansiotulo on suurempi.

Tuloverolaki mahdollistaa monia muitakin vähennyksiä. Jos haluaa selvittää mihin vähennyksiin on oikeutettu, voi tutustua verolainsäädäntöön, tai vaikkapa kysyä neuvoa lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa