Minilex - Lakipuhelin

Työaika ja ylityöt

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työaikaan kuuluvaksi pidetään työhön käytettyä aikaa sekä sellaista aikaa, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Puolestaan jos työntekijä on kotonaan ja suostunut olemaan työnantajan käytettävissä, tällaista varallaoloaikaa ei useimmiten lueta kuuluvaksi työaikaan. Kuitenkaan tällainen varallaoloaika ei saa haitata kohtuuttomasti työntekijän vapaa-ajan käyttöä ja siitä tulee maksaa korvaus, jonka suuruudessa huomioidaan varallaolosta työntekijän vapaa-ajan käytölle aiheutuvat rajoitukset. Sellaiset työpäivään kuuluvat lepotauot, joiden aikana työntekijä saa esteettömästi poistua työpaikalta, eivät useimmiten kuulu työaikaan, kuten ei myöskään työmatkaan käytetty aika, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena.

Säännöllisen työajan pituus on määritelty laissa siten, että se on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Työpaikoilla on mahdollista hyödyntää myös liukuvaa työaikaa tai jaksotyöaikaa, jotka mahdollistavat työajan keskimääräisen tasoittumisen tiettynä ajanjaksona. Näin voidaan yritysten erityiset työvoimatarpeet parhaiten huomioida ja sopeuttaa erilaisiin työtilanteisiin.

Ylityöllä tarkoitetaan edellä mainitun säännöllisen työajan lisäksi tehtyä työtä. Ylityön teettämiseen tarvitsee työntekijän erikseen antaman suostumuksen, joka tulee kutakin kertaa varten hankkia erikseen. Mahdollista on myös, että työntekijä antaa suostumuksensa lyhyeksi ajanjaksoksi kerrallaan, jos tämä harkitaan tarpeelliseksi työn järjestelyn kannalta. Lisäksi julkisen yhteisön virkamies tai viranhaltija ei saa kieltäytyä ylityöstä, jos ylityön tekeminen on työn laadun ja erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä. Tehdystä ylityöstä maksetaan korotettua palkkaa. Ylityö voi ilmetä päivittäisen tai viikoittaisen säännöllisen työajan ylittymisenä. Vuorokautisesta ylityöstä on maksettava kahdelta ensimmäiseltä työtunnilta 50 prosentilla korotettu palkka ja niitä seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka. Viikottaisesta ylityöstä on maksettava 50 prosentilla korotettu palkka. 

Joissakin tapauksissa on mahdollista, että ylityökorvausten maksamisen sijasta työntekijän kanssa sovitaankin vapaa-ajan myöntämisestä, joka on käytettävissä säännöllisen työajan puitteissa. Tällöin ylityökorvaukset ”vaihdetaan” lisääntyneeseen vapaa-aikaan. Myönnetty vapaa-aika tulee antaa kuuden kuukauden kuluessa ylityön tekemisestä, jollei toisin sovita.

Laissa säädetään työajan enimmäismäärästä. Työntekijän työaika lisätyö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48:aa tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa