Minilex - Lakipuhelin

Tuomioistuimen päätös elatusavusta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Puoliso voi reagoida toisen puolison elatusvelvollisuuden laiminlyöntiin avioliiton aikana tekemällä hakemuksen tuomioistuimelle puolison velvoittamiseksi elatusavun maksamiseen. Hakemus voidaan tehdä myös silloin, kun puolisot asuvat erillään. Puoliso voidaan velvoittaa elatusavun maksamiseen kykynsä mukaan niin, että elatus käsittää puolisoiden yhteisten sekä kummankin henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisen. Tuomioistuin voi myös avioeroon tuomittaessa velvoittaa puolison suorittamaan elatusapua toiselle puolisolle, jos se harkitaan kohtuulliseksi. Näissä tapauksissa elatusapua voidaan määrätä suoritettavaksi myös taannehtivasti enintään kanteen vireille panoa edeltäneeltä vuodelta. Tuomioistuimen päätös voidaan panna heti täytäntöön, ellei päätöksessä toisin määrätä.

Tuomioistuimen päätöstä voidaan muuttaa, jos sitä on pidettävä aiheellisena muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Tällöin voidaan ottaa huomioon myös kanteen vireille panoa edeltäneen puolen vuoden aikana vallinneet olosuhteet. Jos elatusapu on vahvistettu suoritettavaksi kertakaikkisena, päätöstä ei voida muuttaa sen jälkeen, kun elatusapu on jo maksettu. Jos päätöstä muutetaan tai se kumotaan, tuomioistuimen tulee samalla harkita, saako puoliso kokonaan tai osaksi takaisin sen, mitä hän on suorittanut toiselle puolisolle.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »