Minilex - Lakipuhelin

Vaikuttaako puolison konkurssi toisen puolison asemaan?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Omaisuuden ja velkojen erillisyyden periaatteista seuraa, että puolison joutuessa konkurssiin toinen puoliso ei joudu konkurssiveloista vastuuseen, vaikka puolisoilla olisi avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Toisen puolison varoja ei voida käyttää toisen velkojen suorittamiseen, ellei kyseessä ole yhteinen velka. Puolison konkurssi aiheuttaa kuitenkin yleensä sen, että hänen avio-oikeuden alainen omaisuutensa vähenee. Tällöin vastaavasti toisen puolison tasingon maksuvelvollisuus kasvaa, mikäli avioliitto päättyy avioeroon tai toisen puolison kuolemaan.

Puolison joutuessa konkurssiin toinen puoliso voi reagoida tähän poistamalla kummankin puolison avio-oikeuden toistensa omaisuuteen. Tämä tapahtuu maistraatille toimitettavalla ilmoituksella, jonka tulee tapahtua vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Ilmoitus avio-oikeuden poistamisesta talletetaan avioehtoasioiden rekisteriin. Rekisteri on julkinen, joten velkojilla on mahdollisuus tarkistaa sieltä avio-oikeuden olemassaolo.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa