Minilex - Lakipuhelin

Puolisoiden velkojen erillisyys

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Avioliiton solmiminen ei vaikuta puolisoiden velkoihin ja velkavastuisiin. Pääsääntöisesti kumpikin puoliso on yksin vastuussa siitä velasta, johon hän on sitoutunut ennen avioliittoa tai sen aikana. Tätä kutsutaan velkojen erillisyyden periaatteeksi.

Kyseinen periaate ei ole kuitenkaan poikkeukseton. Mikäli velka on tehty perheen elatusta varten, tällöin molemmat puolisot ovat siitä vastuussa sekä omasta että toisensa puolesta. Vastuu on siis yhteisvastuullisuutta, jolloin velkoja voi periä saamisiaan kummalta tahansa puolisoista. Elatusvelkana pidetään esim. vuokrakuluja sekä sähkön ja veden kulutuksesta johtuvia laskuja, vaikka laskut olisivatkin vain toisen puolison nimissä. Sen sijaan rahalainana otettu velka jää puolison yksin vastattavaksi, vaikka se olisikin otettu perheen elatusta varten. Elatusvelka jää puolison yksin vastattavaksi myös silloin, kun velkoja on tiennyt, että puolisot asuvat erillään välien rikkoutumisen vuoksi.

Mikäli puoliso käyttää väärin oikeuttaan tehdä elatusvelkaa, hänet voidaan oikeudessa julistaa menettäneeksi kyseisen oikeuden. Oikeus voi myös peruuttaa päätöksensä, jos puolisot pääsevät asiasta sopimukseen tai muuttuneet olot antavat siihen muuten aihetta. Mainittu oikeuden päätös sekä päätöksen peruuttaminen kuulutetaan viipymättä.

Jos velkoja perii puolisolta toisen puolison nimissä olevaa elatusvelkaa, tätä koskeva kanne on pantava vireille kahden vuoden kuluessa velan erääntymispäivästä. Jos velka on maksettava vaadittaessa, kanneaika on kaksi vuotta velan syntymisestä. Velkoja menettää kannevaltansa, jos kannetta ei nosteta mainitussa ajassa.

Puolisot ovat vastuussa yhteisvastuullisesti avioliiton aikana otetusta yhteisestä velasta. Mikäli puoliso joutuu yksin vastuuseen velasta, hänellä on regressi- eli takautumisoikeus toista puolisoa kohtaan. Tällöin hän voi periä puolisoltaan sen osan velasta, josta tämä on vastuussa. Yhteisvastuullisuutta ei sen sijaan synny, mikäli niin erikseen sovitaan, vaikka kyse olisikin puolisoiden yhteisestä velasta.

Puolisot saattavat olla myös keskenään velkasuhteessa, jolloin heidän väliseensä velkasuhteeseen sovelletaan normaaleja velkasuhteita koskevia sääntöjä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »