Minilex - Lakipuhelin

Tasinko perinnönjaossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osituslaskelma on tehtävä aina tasingon määrän selvittämiseksi. Osituslaskelma osoittaa, onko tasingonmaksuvelvollinen leski vai perilliset. Osituksessa puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan puolisoiden kesken tasan. Leski saa tällöin puolet omaisuudesta ja toinen puoli jaetaan kuolleen puolison perillisten kesken.

Jos osituslaskelmasta käy ilmi, että ensiksi kuolleen puolison avio-oikeuden alainen omaisuus on suurempi kuin lesken vastaava omaisuus, ensiksi kuolleen puolison perilliset ovat velvollisia maksamaan leskelle tasinkoa. Jos osituslaskelmasta käy ilmi, että lesken avio-oikeuden alainen omaisuus on suurempi kuin kuolleen puolison vastaava omaisuus, on lesken suoritettava tasinkoa kuolleen puolison perillisille. Osituksessa enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta omistavan puolison tulee maksaa vähemmän vastaavaa omaisuutta omistavalle puolisolle tasinkoa. Tasinkoa maksetaan toiselle puolisolle sen verran, että tasingon suorittamisen jälkeen molemmat puolisot omistavat avio-oikeuden alaista omaisuutta yhtä paljon.

Leskellä on kuitenkin oikeus olla maksamatta tasinkoa kuolleen puolison perillisille. Tästä käytetään nimitystä tasinkoprivilegi. Vaikka osituslaskelmasta kävisi ilmi, että leski on kuollutta puolisoaan varakkaampi, hän voi tasinkoprivilegiin vetoamalla kieltäytyä maksamasta tasinkoa. Tällöin puolisoaan varakkaampi leski saa osituksessa enemmän omaisuutta. Leski voi vedota tasinkoprivilegiin myös osittain. Leskellä on oikeus päättää, kuinka paljon hän pitää omaisuutta itsellään ja kuinka paljon hän haluaa tasinkona antaa omaisuutta kuolleen puolison perillisille.

Jos lesken tai kuolleen puolison omaisuus on luovutettu konkurssiin, ei tasingonmaksuvelvollisuutta ole kummallakaan osapuolella.

Lähtökohtaisesti tasinkoa maksava saa päättää, mitä omaisuutta hän tasinkona luovuttaa. Tasingon saajalla on kuitenkin oikeus vaatia tasinkona työtarvikkeita ja muuta irtainta omaisuutta, joita hän tarvitsee elinkeinonsa jatkamiseen. Tästä vaatimuksesta ei kuitenkaan saa aiheutua huomattavaa haittaa tasinkoa maksavalle taholle.

Jos ositettavan omaisuuden arvo on vähäinen, leskellä on oikeus ottaa avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta tarpeellista asuinirtaimistoa, työvälineitä ja muuta omaisuutta, joka on tarpeen hänen elinkeinonsa jatkamiseksi. Tätä lesken oikeutta suojataan siitäkin huolimatta, että perilliset eivät mahdollisesti saa sellaista omaisuutta, joka osituslaskelman mukaan heille kuuluisi.

Mikäli sinulle jäi jotain kysyttävää tasinkoon liittyen, älä epäröi ottaa yhteyttä lakimieheen. Me Minilexillä autamme mielellämme kaikissa perinnönjakoon liittyvissä kysymyksissä.

 

 

 

 

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa